Hos Finansinspektionen gör Karl Hjert skillnad för konsumenten
21 Mar 2016 kl: 00:00

Hos Finansinspektionen gör Karl Hjert skillnad för konsumenten

Redan när Karl Hjert läste sin master i nationalekonomi sökte han sig till Finansinspektionen, FI, och började jobba i myndighetens studentpool. Först med övervakning av börshandeln, sedan med den årliga bolåneundersökningen. När FI startade upp det nya området för konsumentskydd tog han klivet dit.

Vad var det som lockade med FI?

– För mig är det viktigt att ha ett jobb som är betydelsefullt. Konsumenten är extremt utsatt på finansmarknaden och där blir det väldigt tydligt att FI fyller en viktig funktion. När vi har åsikter på frågor ur ett konsumentperspektiv, har delar av finansbranschen ofta ett annat perspektiv och dessutom stora resurser för att nå ut med sina budskap. Där har FI en betydande roll som motvikt till dessa starka intressen.

Berätta om din roll!

– Mitt jobb är att analysera och samordna frågor inom konsumentskyddsområdet. Det innebär bland annat att jag gör konsekvensanalyser av föreslagna regler och projektleder rapporter som vi tar fram. Några aktuella projekt som jag arbetat med är exempelvis genomsnittsräntorna på bolån – som alla banker numera måste redovisa efter ett beslut av FI – samt en rapport om crowdfundingens möjligheter och utmaningar.

På vilket sätt arbetar du med internationella frågor?

– Jag är med och samordnar vad FI tycker i internationella frågor, framför allt inom EU där flera stora regelpaket är på väg att implementeras. Jag sitter även i en kommitté för konsumentskydd på försäkringsområdet. Det innebär att jag åker till Frankfurt varannan månad och träffar kollegor från tillsynsmyndigheter i andra EU- och EES-länder för att utbyta erfarenheter och utveckla regler på detaljnivå. Det är väldigt lärorikt och utvecklande.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att jag gör sådant som jag drömde om när jag pluggade – och att jag har fått göra det på ganska kort tid. Mina chefer har verkligen tagit tillvara min vilja att utvecklas. Det skulle ju kunna vara enklare för dem att behålla en medarbetare i sitt eget team, men istället har de hjälpt mig att utvecklas vidare. Om du visar att du vill och kan ta ansvar så finns verkligen möjligheten här.

Hur skulle du beskriva företagskulturen?

– Stämningen är väldigt öppen och familjär, trots att vi är en stor myndighet. Du kan prata med alla och utbyta kunskap, vilket är särskilt roligt eftersom många är extremt kompetenta och erfarna.