Hon har gjort robotar till en karriär
11 Feb 2014 kl: 00:00

Hon har gjort robotar till en karriär

När vi föreställer oss hur samhället kommer att se ut i framtiden är robotar ofta en del av visionen, något som väcker både förtjusning och fasa. Ett skräckscenario för många innefattar människoliknande, supersmarta robotar som tar över världen. Någon som tvärtom ser många fördelar med att utveckla robotars intelligens är Danica Kragic, professor i datalogi på KTH i Stockholm.

– Jag forskar i robotik och datorseende vilket dels handlar om att ta fram algoritmer och program som möjliggör för robotar att ta egna beslut och efterlikna människors förmåga att interagera med varandra, så kallad artificiell intelligens.

 

Danicas dröm är att robotar används för att hjälpa ­människor med olika specifika behov.

– Vi ska givetvis inte utesluta hjälpen från människor, men föreställ dig att en blind människa får hjälp av en robot istället för en blindhund. Roboten kan ge mer fysisk hjälp, till ­exempel plocka upp saker som personen tappar.

Innan Danica förklarar mer om sin forskning backar vi bandet för att ta reda på varför det blev just robotar.

– Det var en ren slump! Jag pluggade maskinkonstruktion i Kroatien och när jag efter examen skulle besöka Sverige såg jag att det fanns doktorandtjänster inom ­robotik på KTH. Det lät intressant så jag sökte.

 

Danica blev antagen och flyttade till Sverige för att ta sin doktorsexamen och sedan återvända till Kroatien, men så blev det inte riktigt. 2008, sju år efter att hon disputerat, blev hon vid 37 års ålder professor i datalogi på KTH.

– Robotik är olika typer av fysiska system, kroppar, utrustade med sensorer, laser eller kameror, för att kunna mäta avstånd och röra sig fritt på egen hand. Vi lär av människor och skapar mer biologiska algoritmer för att de ska efterlikna människors förmåga att interagera med varandra och andra samt fatta egna beslut. Vi gör även algoritmer som tolkar bilder för att robotar ska kunna känna igen färg, människor och platser.

Äldrevården är ett område som Danica menar har mycket att vinna på att använda robotar.

– Robotar kan vara till stor hjälp för äldre som vill bo hemma. Vi ska inte slopa hemtjänsten men den hjälpen räcker inte till. De stunder där de äldre är helt ensamma skulle en robot finnas till hands för att exempelvis hämta vatten eller hjälpa personen på toaletten.

 

Danica vill bidra till samhället med sin forskning och menar att robotar kan höja många människors livskvalitet.

– Jag skulle gärna se att vi använder robotar i träningssyfte, till exempel för barn som har autism eller människor som drabbats av demens. Robotar kan upprepa familjemedlemmars inspelade historier för en dement person, eller göra samma övning om och om igen med ett autistiskt barn utan att bli trötta.

Är vi redo för robotar inom vård och ­omsorg?

– Det medför svåra, stora etiska frågor och vi måste ta fram en ordentlig lagstiftning på området. Men vi ska inte glömma att det finns en etisk problematik människor emellan också. Männi­skor är rädda för människor, inte bara för maskiner. Hemtjänsten följer inte alltid etiska ­regler och många gånger hade det kanske varit bättre med en robot. Vi är fortfarande i forskningsstadiet när det ­gäller vad som behövs och vad som är lämpligt, det handlar om robotars anpassning, förståelse och tolkning av människors beteende. För generationen som växer upp nu ­kommer det inte vara något konstigt med en robot i varje hem och jag tror att vi kommer se en stor förändring de närmaste 20 åren.

Jag kan ändå inte låta bli att tycka att det verkar lite skrämmande med artificiell intelligens, kan robotarna bli smartare än oss?

– Forskningen innefattar allt från de tekniska disci­plinerna och neurovetenskap till psykologi och sociala normer.­ Det är svårt att definiera människans intelligens, den sitter inte bara i hjärnan utan även i vår rörelseförmåga. Än är robotar inte lika avancerade som oss och att bygga system som är så mjuka och rörliga kommer ta tid. Jag är inte orolig för att robotar själva ska ta över världen,­ det är upp till oss människor att använda deras ­intelligens på rätt sätt.

 

DANICA KRAGIC

TITEL: Professor datalogi på KTH.

ÅLDER: 42 år.

KURIOSA: Innan SVT:s dramaserie Äkta Människor spelades in var Danica tillfrågad som expert. Hon blev insatt i serien och fick svara på en del frågor om vad som var realistiskt och inte. En aspekt som Danica tycker att de tagit upp särskilt bra i serien är människans förmåga att anpassa sig, i detta fall till robotar.

HUR SER DITT OMRÅDE UT OM TIO ÅR? Jag vill bidra till samhället med min forskning och att folk ska tänka på detta som ett spännande område. Jag vill vara en del av ”robolutionen”.