Hon är Årets Female Leader Engineer
2 Dec 2015 kl: 00:00

Hon är Årets Female Leader Engineer

– Jag vill visa andra unga tjejer att de ska ta för sig och kliva fram, berättar årets vinnare Sofie Jonsson.

Sofie har i grunden en karriär som elitlängdskidåkare, där hon tack vare satsningen bland annat fick ett idrottsstipendium och tillbringade ett studieår i USA. Tack vare skidåkningen har Sofie lärt sig trivas i utmanande situationer, särskilt i kombination med en ledarroll. I framtiden hoppas hon få utnyttja sina kunskaper och få chansen att vara med och driva samhällsutvecklingen framåt utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Female Leader Engineer ska bidra till en ökad andel kvinnor i ledande positioner i näringslivet och synliggöra kvinnliga ingenjörer som förebilder inom just ledarskap. Den tilldelas varje år en kvinnlig civilingenjörsstudent som utmärkt sig i problemlösning och sitt sätt att leda människor. Och vinsten? Sofie får ett egendesignat traineeprogram på tre partnerföretag samt ett coachingprogram hos Kvinnokompetensen.

Motiveringen till att just Sofie blev vinnaren lyder:

”Utmärkelsen går till en person som personifierar ett modernt, involverande ledarskap. Med en grund trygghet i sig själv och sin egen förmåga ser hon det som sin viktigaste uppgift att i sin ledarroll lyfta andra och att visa engagemang och omtänksamhet för att på så sätt frigöra kraften hos samtliga i teamet. Hon är en positiv problemlösare som genom sitt naturliga och självklara sätt har en förmåga att få andra med sig. Sofie kombinerar beslutsamhet, mål- och resultatfokus med ett stort ansvarstagande. En ledare för framtida utmaningar.”