1 Mar 2008 kl: 00:00

Högre löner och flexibla arbetstider– Så ser jobb

Högre löner

Företagen fortsätter locka och behålla topptalanger med en fördelaktig kompensation. 92 procent av arbetsgivarna rapporterar att de kommer att höja lönerna under året.

Flexibla arbetstider

Fler företag kommer att erbjuda sina anställda mer flexibilitet för en bättre balans mellan arbete och fritid.

Gallring av kandidater via nätet

För att försäkra sig om att rätt personer rekryteras utnyttjar fler och fler arbetsgivare nätet som ett verktyg. Vanligtvis använder de sökmotorer och sociala nätverk för att granska kandidater.

Återanställning av pensionärer

Mer än en tredjedel av arbetsgivarna rapporterar oro över förlusten av intellektuellt kapital inom sina organisationer i och med att ett stort antal medarbetare närmar sig pensionsåldern. Var femte arbetsgivare säger sig sannolikt komma att uppmuntra medarbetare som uppnått eller snart uppnår pensionsåldern att stanna kvar på företaget längre.

Frilans och konsulter

Under året kommer arbetsgivare att vända sig till frilansare och konsulter som ett komplement till rekryteringen av fastanställda. 37 procent av arbetsgivarna förväntar sig anlita frilansare eller konsulter under året. 

Karriärutveckling

Företagens förmåga att erbjuda karriärutveckling är viktigare än lönen, därför vidtar många åtgärder för att skapa karriärmöjligheter för sina anställda. 23 procent av arbetsgivarna säger att de sannolikt kommer att erbjuda fler möjligheter till avancemang och karriärutveckling under året.

Källa: Jobbuiden.se