1 Mar 2008 kl: 00:00

Hemliga koder i anställningsbetygen

Det finns nämligen en praxis för uttryck i ett anställningsbetyg, hemliga koder som framförallt används av större företag och offentlig sektor. De används däremot inte lika ofta av mindre företag.

”God” betyder i ett anställningsbetyg enligt storföretagens praxis oftast undermålig. ”Mycket god” är detsamma som genomsnittlig. ”Utomordentlig” betyder att personen har presterat över medel. Att skriva att någon har ”god kompetens”, betyder alltså att personen i fråga inte har varit tillfredsställande, oavsett om det gäller utbildning, erfarenhet, förmåga eller kunskaper.

Många gläds dock över betygen som låter positiva: de innehåller ju uttryck som ”bra” eller ”god”… Trots att chefen kanske plitat dit dem för att såga en anställds prestationer.

Snårigt värre alltså. Men det finns hjälp att tillgå för att lista ut de hemliga koderna i anställningsbetygen. Shortcut kan tipsa om två böcker i ämnet:

•    Georg Uggelberg, Att skriva och tolka tjänstgöringsbetyg.

•    Per-Olof Oscarsson, Skriva och läsa tjänstgöringsbetyg – en checklista.