Helena flyttar hela städer på Sweco
18 Jun 2014 kl: 00:00

Helena flyttar hela städer på Sweco

När Helena Hed tog sin civilingenjörsexamen letade hon efter ett toppföretag som kunde infria hennes förväntningar. Hon fann Sweco. Hon har i dag varit på företaget i tolv år, sedan sex år tillbaka har hon titeln regionchef och ansvarar för Swecos vatten- och miljöverksamhet i norra Sverige.

 

Varför är Sweco arbetsplatsen att vara på?

– Bredden av kompetens och projekt. Inom Sweco kan vi genomföra projekt från start till mål oavsett storlek. Från järnvägsutbyggnad eller byggnation av reningsverk till en stadsflytt, som i Kiruna. Sweco skapar möjligheter till såväl utveckling som chansen att påverka, vilket både individen och företaget ­vinner på. Hos oss är individuell utveckling en ­prioriterad fråga.

 

Berätta om stadsflytten i Kiruna!

– Det är förstås ett av våra mest utmanande och intressanta projekt just nu som innefattar många av våra kompetenser, allt från arkitektur till infrastruktur och miljö. Stadsflytten i Kiruna har pågått under flera år men börjar märkas allt mer. LKAB och Kiruna kommun vill bygga ett hållbart samhälle som fungerar för alla, inte bara i dag utan också om 100 år. Vilket ligger i linje med vår ambition att vara med och skapa hållbar utveckling av samhället.

 

Vilka utmaningar möter du i ditt arbete?

– En stor utmaning är att hitta rätt kompetens till företaget. Såväl kvinnor som män, i olika åldrar och med varierande ursprung. Mångfald vinner alla på då det leder till bättre resultat. En annan utmaning är att möta den prispressade marknad som råder i dag. Vi arbetar för att hitta vägar att bli mer kostnadseffektiva utan att tumma på kvaliteten och få kunden att inse värdet i den höga kvalitet vi erbjuder.

 

Hur uppmuntrar Sweco unga kvinnor att göra karriär?

– Vi har en lång historia av kvinnor på höga positioner, kvinnliga förebilder som har skapat en positiv spiral på Sweco. Vi har alltid valt den bästa medarbetaren, den som lämpar sig bäst för rollen, oavsett kön. Behovet av tekniker och ingenjörer är stort och det är kul att de på väg ut i karriären ser att Sweco är ett av de bästa alternativen.

 

Helena Hed

Titel: Regionchef.

Utbildning: Civilingenjör samhällsbyggnadsteknik, Luleå tekniska universitet, examen 2001.

Så sticker jag ut ur mängden: Med min glädje och mitt engagemang.