”Hela LKAB signalerar framtidstro”
22 Maj 2017 kl: 00:00

”Hela LKAB signalerar framtidstro”

Att flytta en stad av Kirunas storlek är världsunikt, men en absolut förutsättning för LKAB och hela stadens framtid. Det skapar många utmaningar men också stora möjligheter, vilket lockade Nina Eliasson tillbaka från Lund. I Kiruna skapas en helt ny stadskärna där det i dag inte finns någon befintlig infrastruktur, och i Gällivare utvecklas den befintliga stadskärnan till följd av att Malmberget avvecklas.

– Mycket handlar om hur vi skapar attraktiva samhällen och vad vi kan göra bättre nu när vi har möjligheten att göra det från början. Naturen spelar en viktig roll, bland annat ska det inte vara längre än tre kvarter till närmaste grönområde i alla nya områden vi bygger.

Berätta om din roll!

– Som arkitekt och projektledare företräder jag LKAB i samhällsomvandlingen. Rent konkret handlar det om att se till att det finns byggbar mark, så att det finns någonstans att flytta dagens befintliga byggnader. Jag identifierar nya utvecklingsområden, ser till att de detaljplaneläggs och hittar ersättningsfastigheter för de som berörs av flytten.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa är att arbeta med samhällsplanering i en högteknologisk gruv- och mineralkoncern, det är en udda kombination. LKAB och våra verksamhetsorter är så beroende av varandra, många av invånarna arbetar inom LKAB och utan LKAB hade inte Kiruna och Gällivare/Malmberget levt på samma sätt. Trots att det är ett stort bolag upplevs LKAB som lokalt och jordnära.

Hur uppmuntras kvinnor att göra karriär?

– Här arbetas det aktivt med att bygga upp en kultur där alla är jämställda, oavsett vem man är eller var man kommer ifrån. Målet är att minst 25 procent av medarbetarna ska vara kvinnor år 2020. I dag ligger vi på ungefär 20 procent, det är en fördubbling jämfört med för tio år sedan. Förändringen beror till stor del på att LKAB har varit duktiga på att lyfta framstående kvinnor och skapa förebilder i ledande befattningar med stora ansvarsområden. Mångfaldsprojekt har inte bara präglat LKAB utan hela Kiruna. Nästan alla företag i kommunen har antagit en strategi för mångfald och jämställdhet.

Varför borde fler unga kvinnor söka sig till LKAB?

– I dag är det så mycket mer än bara traditionell gruvdrift. LKAB är ett högteknologiskt bolag med forskning och utveckling i centrum. Hela LKAB signalerar framtidstro, och det känns extra bra att arbeta i ett socialt ansvarstagande bolag. Inom LKAB finns oändligt många karriärmöjligheter både nationellt och internationellt.