Här hittar du alumnerna
26 Nov 2011 kl: 00:00

Här hittar du alumnerna

Att ta reda på vad alumnerna från din utbildning gör i dag kan fungera som en inspirationskälla för dig.

Men hur tar du reda på vart just din utbildnings före detta studenter tog vägen efter examen? Vi ringde runt till Sveriges populäraste skolor för ekonomi- och teknikstudenter för att fråga hur de håller koll på sina alumner.

– Vid många utbildningar anordnas alumnidagar och arbetsmarknadsdagar där studenter och alumner kan träffas och utbyta erfarenheter, förklarar Sarah H Schütz, alumnikoordinator.
Dessutom genomförs regelbundet studier för att följa upp vad alumnerna tyckte om sin utbildning och och vad de gör efter examen.

Alltfler av skolans studenter börjar jobba inom snabbrörliga konsumentvaror och högteknologi.
– Den tydligaste trenden är att våra elever allt oftare arbetar utomlands. Vi ser också att många alumner har nått ledande positioner i näringslivet efter några år, säger Bo Ekelund, ordförande i skolans alumniförening, som ordnar till exempel after­works med före detta och nuvarande studenter, både i Sverige och utomlands.

För att ta reda på var studenter har fått jobb kan du ta del av skolans placement report eller vända dig till respektive utbildning eller studievägledare.
– Man kan se att de alumner som engagerat sig utanför studierna i föreningar och liknande är de som avancerar snabbast ute i arbetslivet, säger alumnikoordinatorn Camilla Smedberg.

Här görs varje år en placement report som du kan ladda ner från skolans hemsida. De ordnar också inspirationsföreläsningar och pubmingel där man får chans att nätverka med alumner. Carina Aspenberg, director of communications, förklarar att de just nu ser en trend att alumner startar egna företag.

Varje år görs en undersökning som heter ”Vad hände sedan?”, som delas ut på arbetsmarknads­dagar och mässor. Där kan du se vilka de vanligaste arbetsgivarna är för alumnerna, hur ingångslönerna ser ut och om deras jobb är relaterat till det som de har läst, förklarar Ingmarie Karlgren som är alumniansvarig.

På KTH fungerar alumnerna som dörröppnare för samarbete mellan skolan och omvärlden. Därför genomför man vartannat år en karriär­enkät. Resultaten publiceras på hemsidan.
– Där blir det bland annat tydligt att en stor andel av våra studenter får sitt första jobb inom konsultföretag, forskningsintensiv verksamhet och inom verkstadsindustrin, säger Ulrika Ljungman, näringslivschef.

Chalmers gör en enkätundersökning med alumner tre år efter att de har gått ut. Man kan se att Volvo och Ericsson är tydligt representerade. Många startar också eget eller börjar konsulta, berättar alumnikoordinatorn Peter Hellqvist.


Gör det själv

De flesta skolorna finns representerade i alumnigrupper på både Linkedin och Facebook. Tack vare de sociala nätverken kan du göra egna efterforskningar för att ta reda på vart dina gamla kursare har tagit vägen.  De sociala nätverken gör det lättare att hålla kontakt med dina gamla vänner och kursare och ger dig möjlighet att knyta nya värdefulla kontakter.