13 Feb 2009 kl: 00:00

Här finns Sveriges dyraste och billigaste lunch

Det är företaget Gastrogate som gjort sammanställningen över Sveriges lunchpriser. I stort sett ligger prisnivån på luncher lika i hela landet, med ett snitt på 71,70 kronor. Högst snittpris har Uppsala med 74,30 kronor, tätt följt av Västerås, Stockholm och Göteborg. Lägst snittpris har Malmö med 70 kronor. Dyraste lunchen i landet hittar man vid Slussen på Södermalm i Stockholm. Där kostar en lunch i genomsnitt 90,80 kronor, troligtvis med stark draghjälp av Gondolen och Sjöfartshotellet. Billigast innanför tullarna är Hornstull, där en lunch i snitt kostar 54 kronor. –

 

Liksom tidigare år skiljer sig lunchpriserna åt betydligt beroende på var man bor. Bara på Hornsgatan skiljer priserna sig över 35 kronor från den ena änden av Hornsgatan till den andra. Detta kanske kan motivera en lunchpromenad, säger Patrik Smede på Gastrogate. Generellt kan man säga att lunchpriserna i Göteborg är mer homogena än de i Stockholm. Stadsdelen Hisingen är dyrast med snittpriset 74,20 kronor. Billigast är Mölndal med snittpriset 68 kronor.Billigaste lunchen hittar man i Malmö.

 

I Malmö varierar dock priserna nästan lika mycket som i Stockholm. Den dyraste stadsdelen är Västra hamnen, där snittpriset ligger på 79,40 kronor. De billigaste luncherna hittar man istadsdelen Västra innerstaden där en lunchi snitt kostar 50 kronor.

 

Snittpriset på luncher i Sverige har ökat med 3,16 procent sedan förra året. Jämförelsevis kan man titta på konsumentprisindex som ökat med 3,69 procent under samma period. Lunchpriset har alltså ökat mindre än snittet bland konsumentvaror. Siffrorna grundar sig på totalt 181 890 menyer från 488 restauranger runtom i landet med lunchpriser mellan 40 och 99 kronor.