Här finns jobben i framtiden
22 Mar 2009 kl: 00:00

Här finns jobben i framtiden

Svårast att få jobb kommer man enligt rapporten få bland många populära utbildningar och yrken som kulturyrken av olika slag, men också inom yrkesområden som informatör/kommunikatör, idrottsvetare/-pedagog och arkeolog.

Brist på arbetskraft kommer finnas inom vårdyrken som bland annat läkare, sjukgymnast, sjuksköterska, tandhygienist och psykolog, men också yrkesområden som gymnasielärare i yrkesämnen och arkitekt. Brist på arbetskraft betyder inte bara goda jobbmöjligheter, det kan också betyda att yrket har dåliga villkor och att många därför väljer bort att utbilda sig till det.

Yrken där det kommer råda balans mellan utbud och efterfrågan är bland annat jurist, civilingenjör och veterinär. Här är hela listan:

Inom dessa yrken kommer det att vara brist på arbetskraft:
Arbetsterapeut
Arkitekt
Audionom
Brandingenjör
Cytodiagnostiker
Församlingspedagog
Gymnasielärare i yrkesämnen
Högskoleingenjör
Jägmästare
Kiropraktor
Lantmästare
Logoped
Läkare
Lärare/Forskare vid universitet och högskolor
Lärare i omvårdnad och omsorg
Planeringsarkitekt
Präst
Psykolog
Sjukgymnast
Sjuksköterskeyrken
Sjöbefäl
Skogsmästare
Systemvetare
Tandhygienist
Teckenspråkstolk

Inom dessa yrken kommer tillgång och efterfrågan att vara i balans:
Agronom
Arbetsmiljöingenjör
Arbetsmiljöinspektör
Arkivarie
Beteendevetare
Biolog
Biomedicinare
Biomedicinsk analytiker
Bioteknolog
Civilekonom/ekonom
Civilingenjör
Datavetare
Diakon
Dietist
Fysiker
Försäkringstjänsteman
Hippolog
Hortonom
Inredningsarkitekt
Jurist
Kemist
Kostvetare/kostekonom
Landskapsarkitekt
Lots
Marknadsförare
Matematiker
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljövetare
Nutritionist
Optiker
Personalvetare
Sjukhusfysiker
Socionom
Studie- och yrkesvägledare
Tandläkare
Veterinär

Här kommer det vara överskott på arbetskraft:
Arkeolog
Bibliotekarie
Designer
Film-/Radio-/TV-yrken
Folkhälsoplanerare
Förlagsredaktör
Gymnasielärare
i allmänna ämnen
Hälsopedagog
Hälsoutvecklare
Hälsovetare
Idrottsvetare-/pedagog
Informatör/kommunikatör
Kulturförmedlare
Länshemslöjdskonsulent
Lärare inom grundskolans tidigare år
Lärare inom grundskolans senare år
Museiyrken
Samhällsvetare