26 Maj 2014 kl: 00:00

Här finns jobben 2014

Nu har Arbetsförmedlingen listat vilka branscher där det finns mest jobb under 2014. Det kommer att finnas fler jobb i hela Sverige, men vissa typer av arbeten kommer att minska, som montörsyrken.

Men den som pluggar till exempelvis ingenjör, civilingenjör eller läkare och närmar dig examen har mycket bra förutsättningar för att hitta ett jobb, det är nämligen några av de yrken där det är svårt att rekrytera utbildad personal. Här kan du läsa hela listan.

Störst brist på arbetskraft under 2014

Datayrken som kräver högskoleutbildning
Ingenjörer/tekniker inom gruvteknik
Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård
Läkare
Övriga specialistutbildade sjuksköterskor
Civilingenjörer med olika inriktningar
Kockar med gott renommé eller specialistkunskap
Förskollärare
Byggnadsplåtslagare
Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
Specialpedagoger
Lastbilsmekaniker
Gymnasielärare yrkesämnen
 

Störst överskott på arbetskraft under 2014

Matroser
Fotografer
Journalister
Barnskötare
Vårdbiträden
Administratörer och sekreterare
Försäljare dagligvaror/fackhandel
Vaktmästare
Lagerarbetare
Fordonsmontörer
Städare
 

Här finns finns det gott om jobb på fem till tio års sikt

Teknikyrken
Datayrken
Läkare
Specialistutbildade sjuksköterskor
Undersköterskor
Receptarier
Tandvårdsyrken
Flera läraryrken
Kvalificerade yrkesarbetare inom tillverkningsarbete
Flertalet byggyrken

Källa: Arbetsförmedlingen

Text: Campus Datum: 2014-03-07