Här får medarbetarna sätta sina egna löner
27 Nov 2017 kl: 00:00

Här får medarbetarna sätta sina egna löner

Mats Lindblom är vd på Meridium, en webbyrå med kontor i Kalmar och Stockholm. Alla på företaget vet vad han tjänar: 56 000 kronor.

– Jag har fått väldigt bra och konstruktiv kritik som jag inte hade fått annars. Tidigare har ju styrelseordföranden varit min chef, men nu är det personalen som betygsätter mig istället.

”Släppa loss kraften”

Vi lever i en tid där många svenska företag går mot ett mer flexibelt arbetsliv med större frihet för medarbetarna gällande när och var man jobbar. Men när det kommer till lönen är det inte lika självklart att de anställda får vara med och tycka till.

Det var för ett år sedan som Meridium bestämde sig för att alla löner skulle bli offentliga för alla på företaget och i juni lanserades den nya modellen som bygger på att varje individ sätter sin egen lön – med stöd från sina kollegor.

– Vi vill bli ett mer medarbetarstyrt företag. IT-branschen utvecklas snabbt, då fungerar det inte att någon sitter på en hög häst och säger vart vi ska – man måste släppa loss kraften hos de anställda på ett smart sätt, säger Mats Lindblom och fortsätter:

– Själva lönemodellen bottnar i att vi försöker få jämställda och rättvisa löner. Lika lön för lika arbete.

”Många vill faktiskt inte ha mer betalt än de känner att de tycker att de förtjänar.”

Feedback på lönen

Rent praktiskt går det till så att varje individ ger ett förslag via en webbsida och därefter får alla på företaget möjlighet att ge feedback. En lönekommitté sammanställer feedbacken som medarbetaren får ta del av och godkänna eller komma med ett nytt förslag.

– På så sätt får du en lön som du är nöjd med och som du kan känna att verksamheten tycker att du är värd. Det är viktigt att man känner att man får betalt för sin prestation. Många vill faktiskt inte ha mer betalt än de känner att de tycker att de förtjänar, säger Mats Lindblom och hävdar att ungefär 90 procent av medarbetarna är positiva till den nya lönemodellen.

Men en utmaning med modellen är just feedbacken. Just nu sker det anonymt via nätet, då medarbetarna inte är helt bekväma med att göra det utanför nätets väggar ännu.

– Det handlar om att man måste känna sig trygg och bekväm, och bygga en långsiktig tillit till varandra, säger Mats Lindblom.

Hur gör ni det?

– Vi tränar på att ge varandra feedback. Bland annat har vi många sittningar där vi pratar med varandra och var 14:e dag får varje medarbetare någon form av konstruktiv kritik från en kollega.

 Vad har hänt med lönerna?

– De har ökat. Men det vi har sett är att personer med hög lön kan säga till en kollega med lägre lön: ”Vi jobbar ju med samma saker, du borde tjäna mer”. De stora löneskillnaderna mellan män och kvinnor och personer i samma roller håller på att försvinna.

Alternativ utbetalning

Men lönen är inte allt, menar Mats Lindblom. Nu vill de titta på en mer flexibel lönemodell där individen själv kan välja hur hen vill få sin lön utbetald.

– Kanske vill man jobba sex timmar i stället för åtta, ha hjälp med städning eller veckohandling. Så länge det är inom lagens ramar tycker vi att individen själv ska få bestämma vad som är värdefullt i livet.