Har du koll på vad som gäller i framtiden?
28 Maj 2013 kl: 00:00

Har du koll på vad som gäller i framtiden?

I Universums senaste undersökning, FöretagsBarometern, visade det sig att kvinnornas två främsta karriärmål vara att uppnå balans mellan arbete och privatliv och att vara trygg i sitt arbete.

Framtidsforskaren Peter Siljerud har tittat på undersökningen.

Vad säger det dig?

– Att hitta balans mellan arbete och privatliv är en generell strömning i dag. Det är en motreaktion till tidigare generationers arbetsnarkomani – fritid värderas allt högre i relation till arbete. Trygghetsönskan är också förståelig. Den är kopplad till det ekonomiska läget och speglar hur pass osäker arbetsmarknaden upplevs.

 

Mindre viktigt var det att ha en internationell karriär och att chefa över andra. Vad kan det bero på?

– Bristen på intresse för att bli chef eller göra internationell karriär kan vi också koppla till att fritid börjar värderas högre än den har gjort de senaste decennierna.
Det här är något som jag ser redan i dag; jag har arbetat med över hundra personalchefer och många vittnar om svårigheten att rekrytera kompetenta chefer.

 

Kvinnorna letar efter en kreativ och dynamisk arbetsmiljö. Varför är just det viktigt?

– I dag har våra jobb ett starkt signalvärde. De säger ­något om oss som personer, om våra ambitioner och den livsstil vi eftersträvar. En kreativ arbets­miljö är något jag tror vi gärna associerar med oss själva. Vi vill vara hjälten i filmen som varje dag kommer till kundernas undsättning med vår skarpa hjärna.

 

Undersökningen visar på tydliga skillnader mellan kvinnors och mäns löneförväntningar. När ekonomistudenter fick gissa på sina framtida ingångslöner placerade sig kvinnorna 2 122 kronor lägre än männen per månad.

 

Kan de här förväntningarna ha reella konsekvenser?

– Det är obegripligt att det år 2013 fortfarande finns löneskillnader mellan kvinnor och män. Möjligen kan en förväntan om lägre lön innebära att kvinnor är mer återhållsamma i lönediskussioner, men jag vet inte om det kan förklara hela skillnaden.

 

Vilka tendenser ser du själv, i Sverige och internationellt, vad gäller kvinnor i karriären?

– Den avgörande långsiktiga trenden är att kvinnorna håller på att gå ifrån männen. Se på studieresultaten – tjejer har gått förbi killar i alla skolämnen utom idrott. I grundskola och gymnasium når killar bara upp till 90 procent av tjejernas betygspoäng. Kvinnor studerar tre år längre än män och tar hela två tredje­delar av alla examina.

 

Vad innebär det för Sveriges framtida arbetsplatser?

– Följden blir att kvinnor kommer att dominera det framtida arbetslivet. Hur lång tid utvecklingen tar är osäkert, men att det kommer att ske är otvetydigt. Det är inte otänkbart att kvoteringsfrågor kommer att drivas för männen i framtiden.

 

Namn: Peter Siljerud.

Gör: Framtidsforskare.

”Jag hjälper organisationer att skapa en framtidsberedskap. Ibland innebär det att hålla en timmes inspirerande föredrag och ibland att göra en omfatt-ande omvärldsanalys”.

Aktuell med: Framtidsguiden ”100 trender”.