Har du gett någon beröm idag?
9 Apr 2016 kl: 00:00

Har du gett någon beröm idag?

Samtidigt är företag som uppmuntrar sina medarbetare tre gånger så lönsamma. Här är knepen för att ge bra beröm.

Enligt en undersökning som rekryteringsföretaget Kelly Services gjort tror 19 procent att jobbet gör dem sjuka eller bidrar till ohälsa och 21 procent får skuldkänslor när de stannar hemma på grund av sjukdom. Övertid, för höga förväntningar och brist på erkännande från arbetsgivaren uppges vara de främsta orsakerna till medarbetarnas ohälsa, stress och sömnlöshet. Gym, flexibla arbetstider och mindre stress på jobbet skulle bidra till medarbetarnas välmående. Och beröm.

Det lönar sig att ge beröm. Företag som uppmuntrar sina medarbetare är tre gånger så lönsamma enligt de amerikanska kommunikationsexperterna Adrian Gostick och Chester Bolton. De har gjort en studie av 200 000 chefer och medarbetare i tio års tid. Företag där få medarbetare instämde i påståendet ”I min organisation uttrycker man uppskattning för ett väl utfört jobb” hade bara 2,4 procents lönsamhet i genomsnitt. Företagen som gödslade med tack och uppskattning hade däremot en lönsamhet som var mer än tre gånger så stor – 8,7 procent om året.

– Många av de chefer jag jobbar med vet helt enkelt inte hur man ger beröm, säger Adrian Gostick. Många av dem tror att de framstår som mjukisar om de ger beröm, och de vill verka tuffa. En del säger att de inte har tid. De som lär sig ge beröm, blir ofta glatt överraskade över vilken respons de får och vill fortsätta att vara trevliga.

I sin bok The Carrot Principle, Morotsprincipen, listar Adrian och Chester ett antal tips på hur man som chef visar sin uppskattning.

* Ett handskrivet tackkort är snabbt fixat, gratis och mer värdefullt än e-post för mottagaren, som kanske sparar kortet i åratal.

* Ge berömmet så snart efter prestationen som möjligt.

* Prata inte om vad som kunde ha varit bättre, eller vad nästa prestation ska bli.

* Bjud in ett gäng människor och fira en framgångsrik medarbetare. Förutsatt att personen inte är blyg – kolla först.

Enligt amerikanska Gallup leder regelbundet beröm och erkännande till lägre personalomsättning, ökat engagemang, ökad säkerhet och färre arbetsplatsolyckor, högre kundlojalitet, nöjdare kunder och ökad produktivitet. Det viktiga att tänka på när det gäller beröm enligt Gallup är att det är individualiserat, förtjänat och specifikt.

Individualiserat: Vissa vill ha påtagliga belöningar eller presenter, medan andra berörs av verbalt beröm och erkännande. En del vill berömmas offentligt medan åter andra vill få beröm enskilt, av en person de respekterar.

Förtjänat: Belöningar som ges enligt chefens rullande schema och urartar till ”vems tur är det nästa gång?” blir lika pinsamt för den som delar ut det som för den som tar emot det.

Specifikt: ”Bra jobbat” kanske hjälper till viss del, men beröm tar betydligt mer skruv om det är specifikt. ”Jag gillar särskilt graferna i kapitel tre och de tydliga och lättfattliga slutsatserna”. Då blir berömmet mer meningsfullt för mottagaren – och dessutom förstärks det beteende som chefen berömmer.

Ställ dina medarbetare frågor i stil med följande för att ta reda på vilken typ av beröm de föredrar:

• Vad får dig att känna dig glad och positiv?
• Från vem vill du helst få beröm eller erkännande?
• Hur vill du helst få beröm? Offentligt eller privat, skrivet, muntligt?
• Vilken typ av beröm motiverar dig mest? Presentkort, ett skrivet meddelande eller e-post eller något annat?
• Minns du något tillfälle när du blev extra stolt och glad när du fick beröm? Hur gick det till – vilken typ av beröm fick du?

(Artikeln publicerades för första gången i Shortcut 3 maj 2009.)