Här är vinnarna av Sustainergies Cup
23 Feb 2016 kl: 00:00

Här är vinnarna av Sustainergies Cup

Sustainergies Cup låter studenter samarbeta med svenska företag i verkliga projekt, och syftar till att stärka innovationsklimatet inom hållbarhet. I går offentliggjordes årets tre vinnande arbetslag, som består av studenter från KTH, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Linköpings universitet och Lunds universitet.

Fördjupning: Enorm efterfrågan på hållbarhetsjobben.

Tävlingen bestod i år av utmaningar från Scania, BillerudKorsnäs och Trafikverket. Här är vinnarbidragen:

(Un)Waste

Företag: Scania.
Utmaning: Ta fram en lösning för smarta transporter.

Varför låta lastbilarna köra runt med halvfulla transportutrymmen, när det kan användas på ett mycket smartare sätt? Vinnarbidraget (Un)Waste tog fram ett smart koncept för att utnyttja oanvänt utrymme i lastbilstransporter. Genom att plocka upp avfall i samband med leveranser kan detta bli en mer tillgänglig resurs för cirkulära affärsmodeller. Vinnarstudenterna heter Yrsa Lindberg (SU), Marta Andersson (LiU), Linnea Heiskala och Lena Lundberg (båda KTH).

The BillerudKorsnäs Way

Företag: BillerudKorsnäs.
Utmaning: Ta fram förslag på hur vi köper och förpackar mat om 50 år.

Den koldioxidnegativa förpackningen var ett av vinnarlagets förslag som ingick på en tidslinje som sträcker sig från nutid till år 2066. När denna förpackning är förbrukad skickas den inte till återvinningsstationen, utan blir istället biokol som återbördas till jorden för att lagra koldioxid. Vinnarna – Alireza Hosseini Shabestari och Daniel Ismail Eriksson – är alla knutna till Uppsala universitet, och imponerade på förpackningsjätten med sitt innovativa kretsloppstänk.

Flyttvana

Företag: Trafikverket.
Utmaning: Uppmuntra fler till klimatsmarta transportval.

En ensam lundastudent tog hem Trafikverkets utmaning med sitt förslag ”flyttvana”. Bidraget består av paketlösningar som erbjuds den som flyttar till ett nytt hem. Uppgiften gick ut på att använda sig av metoden nudging, vilket bäst kan beskrivas som att möjligheten att påverka i valsituationer utan att ta bort ”fel” val eller förändra andra omständigheter.

Vinnarna i tävlingen, som i år lockade drygt tusen studenter, belönas med 25 000 kronor. Arrangör är den ideella organisationen Sustainergies, en plattform för näringsliv, akademi och studenter som vill samarbeta kring hållbarhet.

Verksamhetschefen Markus Danell är nöjd med utfallet:

– Tävlingen har visat oss att både intresset och kompetensen kring hållbarhet fortsätter att växa bland studenterna. Hållbarhetsfrågor är komplexa och kräver förmågan att tänka tvärvetenskapligt, vilket också blir allt viktigare på arbetsmarknaden idag. Vinnarna i Sustainergies Cup har visat att de är väl förberedda för en meningsfull karriär!