18 Nov 2011 kl: 00:00

Här är hårdaste jobbintervjun

Redan på stenåldern fick de arbetssökande ett ”tack men nej tack” om de hade tänjt på sanningen.