14 Dec 2009 kl: 00:00

Här är framtidsbranscherna

Vilka branscher växer mest framöver?

NICKLAS MATTSSON, CHEFREDAKTÖR FÖR TIDNINGEN ENTREPRENÖR:

– Att tjänstesektorn kommer att växa är en no-brainer. Med en åldrande befolkning är det kanske vård- och omsorgssektorn som har en särskilt strålande framtid, med tanke på att antalet privata alternativ har utrymme att bli fler just här. Och antalet företagare borde bli fler i Sverige, så ”entreprenörsbranschen” tror jag också stenhårt på – och många unga med mig.

JOAKIM APPELQUIST, ANALYTIKER PÅ VINNOVA:

– EU-kommissionen gjorde nyligen en studie för att titta på utvecklingen fram till 2025. Tydligast är de stora samhällstrenderna: global befolkningstillväxt, inflyttning till städer, växande andel åldrad befolkning och miljöfrågor. Det driver fram tillväxtbranscher som har med infrastruktur att göra, det vill säga vatten, avfallsrening, telekommunikation och förnyelsebar energi, men också inom till exempel läkemedel.

DIANA UPPMAN, KONSULT PÅ ANALYSFÖRETAGET DOCERE:

– Det finns tre områden som kommer att vara i fokus: energiområdet, hälsa och det uppkopplade samhället. Servicetjänster, framförallt riktade till äldre, kommer att expandera. Energifrågan går från visioner till konkreta produkter och här kommer vi att se batterier och smart el. Vi kommer också att se fokus på invandringsfrågor – det kommer att finns affärsmöjligheter för grupper med andra kulturer och vanor än svenska.