Här är egenskaperna som ger dig jobbet
29 Nov 2017 kl: 00:00

Här är egenskaperna som ger dig jobbet

Vilka egenskaper och kompetenser efterfrågas på dagens arbetsmarknad? Det har utbildningsföretaget Nackademin kartlagt i Kompetensrapporten 2017, som bygger på en Big Data-analys av 410 678 platsannonser publicerade i år.

– Årets rapport har, ännu en gång, visat på likriktningen i hur vi rekryterar i Sverige. Vi kan konstatera att det fortfarande inte skiljer sig åt nämnvärt mellan olika branscher när det kommer till vilka egenskaper som efterfrågas hos en blivande medarbetare, kommenterar Martina Lindgren, marknadschef på Nackademin, i rapporten.

Läs mer: Det här söker arbetsgivarna – län för län

De egenskaper som arbetsgivarna oftast nämner i årets platsannonser är ”engagerad” och ”motiverad”.

– Det kan tyda på att själva inställningen till arbetet är viktigare än faktisk kompetens; du kan alltid lära dig en färdighet, medan en inställning är individuell och därför mer eftertraktad, säger Martina Lindgren på Nackademin.

I sin analys har Nackademin också tittat på förekomsten av olika buzzwords i platsannonserna. Bland de buzzwords som har ökat mest jämfört med 2016 finns ”digitalisering”, ”automatisering”, ”IoT” och ”VR” – ord som helt enkelt speglar utvecklingen i samhället.

De mest efterfrågade egenskaperna 2017

  1. Motiverad 47 %
  2. Engagerad 46 %
  3. Ansvarsfull 42 %
  4. Kommunikativ 35 %
  5. Flexibel 31 %

Procentsatsen visar hur stor andel av de 410 678 platsannonserna från 2017 som innehåller ordet.