Hanna tänker framåt på Norstedts
10 Jun 2014 kl: 00:00

Hanna tänker framåt på Norstedts

Deras mest kända publikation är tveklöst lagboken, Sveriges Rikes Lag, juristernas huvudkudde som utgivits i 134 upplagor sedan 1861. Norstedts Juridik  är också upphov till Zeteo, ett ständigt växande Google för jurister. Nu är målet att göra böcker i app-format. Hanna Bocander är ansvarig för  studentmarknadsföringen och hoppas att juridikstudenter snart ska kunna ta del av hela sin kurslitteratur via läsplattor.

Berätta om er satsning på appar!
–Målet är att juridikstudenter ska ha  tillgång till all sin litteratur genom läsplattan, och kunna köpa appar med textmaterial och instuderingsfrågor genom App store. Med studiematerialet i läsplattan blir det lätt att plugga var som helst. Dessutom blir mervärdet större. Studenterna får tillgång till instuderings- och tentafrågor och föreläsningar som har anknytning till ämnet. Och de har  möjlighet att göra understrykningar och digitala anteckningar.

Hur planerar ni att utveckla er rättsdatabas Zeteo?
– Den växer varje dag och har blivit ett begrepp hos juridikstudenter och färdiga jurister. I dag är ”Zeteo” det främsta sökordet på Stockholms universitets databas. Tjänsten innehåller säkert motsvarande en lastbil med skrifter, i stort sett all vår litteratur. Vi arbetar ständigt med att göra Zeteo ännu mer användarvänlig. Just nu tar vi fram en mobilanpassad version som vi hoppas lansera inom kort.

Vad lockar med student­marknadsföring?
–Vi på Norstedts Juridik älskar studenter. De är en spännande och viktig målgrupp som ständigt utvecklas och vill ha förändring. Genom att vi ger ut litteratur för jurister får vi följa dem genom hela deras yrkeskarriär, från första dagen på juristprogrammet till pensionen, vilket är väldigt kul.

Vilka är era största utmaningar inför framtiden?
– Att alltid ligga i framkant med örat mot marken. Sedan Gutenberg uppfann boktryckarkonsten i  mitten på 1400-talet har förlagsbranschen inte utvecklats i någon större utsträckning i jämförelse med andra branscher, så det får betraktas som en revolution att snart kunna läsa en hel kurs genom sin iPad. Tryckta böcker lär finnas kvar, men det är viktigt att vara öppen för att informationskanalerna blir fler. Det ökar också möjligheterna.