Han har makten över våra tankar
5 Feb 2014 kl: 00:00

Han har makten över våra tankar

Hur har du fått din makt?

– Jag har alltid varit extremt intresserad av varför vi människor gör som vi gör och hur vi beter oss mot varandra. Vi är sociala djur, utan andra kommer vi ingen vart. Riktig makt har du inte över andra utan genom andra. Genom goda relationer och rätt retorik får du som du vill.

Berätta om din maktposition!

– Jag har absolut en maktposition och den är ganska god. Jag hamnar sällan i situationer där jag blir frustrerad över att jag inte kan påverka läget. Det betyder att jag kan kontrollera den miljö jag är i. Förutom när jag är med min tvååriga son. Då är jag totalt maktlös. 

Är folk rädda för att prata med dig?

– Det har hänt. Men det är någonting jag tänker på när jag träffar nya människor, för då är jag ’han som kan läsa tankar’. Jag ser det helt och hållet som mitt ansvar att få nya relationer och möten att fungera.

Har du varit riktigt nervös någon gång?

– Absolut, under hela min första turné var jag så nervös att jag inte visste vart jag skulle ta vägen. Jag minns att jag stod bakom scenen och tänkte, det här går inte! Nu är jag lugnare, men jag blir fortfarande nervös när jag ska gå upp på scenen, vilket är bra. När du slutar vara nervös har du blivit för trygg.

Hur använder du din makt i vardagen?

– Det är absolut så att jag använder olika maktmetoder. Men det gör alla utan att tänka på det. Skillnaden är att jag är mer medveten om teknikerna och kan använda dem mer slipat. Det har blivit en del av den jag är, mitt kroppsspråk och hur jag uttrycker mig. Men jag är inte ett retoriskt monster som studerar alla situationer, det vore outhärdligt.

Hur mycket mer makt får jag om jag läser Maktspelet?

– Om du aldrig har tänkt på de här teknikerna kommer du att få otroligt mycket makt. Jag skulle säga att det kommer att vara livsförändrande. Ett bevis på det är jag själv. Jag tror på fullaste allvar att jag inte skulle ha hamnat där jag är i dag om jag inte hade använt mig av de här metoderna.

Hur viktigt är pengar för makt?

– Det beror på vad du gör med pengarna. Men någonting som är otroligt viktigt för makt är att du upplever att du har kontroll över din situation. Där spelar pengar in. Sedan kan du ha kontroll över din situation oavsett.

Vem tycker du har för mycket makt i Sverige?

– Folk har så mycket makt som vi ger dem. Det är vårt eget fel om vi ger någon för mycket makt. Men självklart finns det många personer som har fått för mycket makt, i alla skikt. Kollegor, chefer, politiker som ger andra politiker för mycket makt.

Vem har för lite makt?

– Alla som inte vet om hur mycket makt de egentligen har. Och det är många. För vad makt egentligen handlar om är kommunikation, alltså förmågan att kunna påverka sin egen eller någon annan människas situation eller att ändra någon annans åsikt. All kommunikation är alltså någon form av maktutövande. Därmed kan alla ha mycket makt.