Han ger utbildning till hela världen
21 Mar 2013 kl: 00:00

Han ger utbildning till hela världen

Att erbjuda utbildning till de mindre bemedlade är inget nytt i sig. I Sverige tar vi möjligheten att plugga vidare för given, men det svenska systemet är snarare ett undantag än regel. Faktum är att prislappen på utbildning höjs på de flesta håll i världen.

I takt med att information blir allmängods på internet så kostar en formell examen allt mer. Och ju mer anrikt universitet – desto saftigare avgift. Det var i detta sammanhang som Shai Reshef såg en möjlighet till förändring.

– Jag har arbetat med utbildning under hela min karriär och på senare år ägnat mig åt e-lärande i olika former. Jag hade faktiskt tänkt dra mig tillbaka och njuta av min ålders höst i New York, när jag insåg att ”Nej det är inte dags ännu, det är dags för mig att ge något tillbaka”.

 

”Här ryms alla nationaliteter”

Genom socialt entreprenörskap erbjuder University of the People sina studenter att studera online, och kvittot på kunskaperna blir en amerikansk examen. Undervisningen drivs helt på ideell basis och studenterna sitter spridda över hela jordklotet. Det är en bildning som bygger broar. Med ett sitt israeliska påbrå förstår Shai Reshef vikten av att överbrygga motsättningar.

– I våra klassrum ryms alla nationaliteter. Två kurskamrater kan fysiskt sett befinna sig på varsin sida i en konflikt, men i klassrummet möts de. Vi försöker visserligen avhålla oss från politik i utbildningssammanhang, men genom att lära känna sina förmodade fiender ökar förståelsen och vänskap växer fram. Vi brukar säga att genom att utbilda sig själv kan man förändra sitt liv, men genom att utbilda andra kan man förändra världen.

 

Elever i hela världen

University of The People erbjuder i dagsläget utbildningar inom IT och Business Administration. Det är inom dessa områden det saknas kompetens. Men även om målet är att fler ska få jobb och möjligheten att resa sig ur fattigdom, hoppas Shai Reshef att också kunna bidra till demokratisering och jämställdhet.

 

– Det finns hundratusentals människor i utvecklingsländer som har en high school-examen, men inte har medlen att göra något av den. Ofta beror det på att det kostar för mycket, men det finns också andra hinder. En av våra studenter i Tanzania blev med barn och var sedan inte välkommen tillbaka till skolan, en annan flicka i Peru är rullstolsbunden och har helt enkelt ingen tillgång till universitetsbyggnaden där hon bor.

 

”100 dollar för en tenta”

Universitetet kostar omkring en miljon dollar att driva per år. Majoriteten av finansieringen kommer från olika sponsorer. Högst representation bland studenterna finns bland utlandsfödda amerikaner, därefter kommer Afrika men det finns också ett stort stöd i Mellanöstern, särskilt i de muslimska länderna.

 

– För att säkerställa att studenterna är seriösa och kommer att avsluta sina studier begär vi en avgift på 100 dollar för tentorna. Men kan de inte betala så hjälper vi till med det, flera sponsorer har bland annat ordnat mikrolånslösningar. Ingen ska lämnas utanför.

–Jag minns en kvinna i Iran. Hon kunde inte använda Paypal för att betala avgiften, eftersom risken var stor att staten skulle få reda på att hon studerar. Det är fanstatiskt hur hängivna våra studenter är – vilka risker de tar för att förändra.

Fakta: University of the People

Är en icke-vinstdrivande akademisk institution som vill öppna portarna till onlineutbildning på universitetsnivå för människor i hela världen.

Allt bygger på ideellt arbete och de nästan 3 000 lärarna undervisar till vardags på vanliga universitet och högskolor.

Finansieringen kommer från bidrag från enskilda, sponsorer och universitets olika partners.

Sedan starten 2010 har fler än 1,5 miljoner studenter avlagt sin examen vid University of the People.

 

SHAI RESHEF

ÅLDER: 57 år.

GÖR: Social entreprenör och grundare av University of the People, världens första avgiftsfria online-universitet som är ackrediterade att ge examen.

FAMILJ: Fru och fyra barn.

BOR: På flygplan. Skämt åsido, jag har familj och bostäder i New York, Kalifornien, Israel och olika delar av Mellanöstern.