Hamiltons jurister: Så väljer du rätt inriktning under juridikstudierna
3 Okt 2017 kl: 00:00

Hamiltons jurister: Så väljer du rätt inriktning under juridikstudierna

Sponsrat innehåll samarbete med Hamilton

Valet av fördjupningskurs under juridikstudierna kan vara stressande. Men trots att inriktningen har betydelse för din framtida karriär finns ingen anledning till panik.

Hamilton är en affärsjuridisk firma med djup specialistrådgivning och ett brett marknadserbjudande. Efter att Hamilton gick samman med Ashursts Stockholmskontor i fjol har firman på kort tid etablerat sig i toppskiktet av de affärsjuridiska rådgivarna i Sverige. Shortcut träffade deras jurister Ida Hermansson på Bank & Finans och Josefin Nilsson på Tvist för att reda ut vad arbetet inom deras rättsområden egentligen innebär, och få deras bästa tips inför studietiden. Vi stämde även möte med Talent & Organisation Manager, Irini Ångnell, för att få rekryteringstips från ett proffs och höra hur stor betydelse fördjupningskursen egentligen har för framtida jobb.

Vad innebär det att jobba inom era olika områden?

Josefin Nilsson, Tvist, har jobbat på Hamilton i ett år:

– Jag arbetar med kommersiella tvister. Det är oftast en konkret situation där ena parten kanske inte fått betalt för det arbete den gjort, till exempel i en tvist mellan en kund och en leverantör. Arbetet handlar mycket om att läsa och skriva inlagor, stämningsansökningar, svaromål och andra skrifter. Man förbereder sig inför förhandlingar och genomför förhandlingar. En stor del av mitt arbete är att gå igenom allt material som finns, för oftast vet inte klienten vad som är relevant. Då får man själv sortera ut vad man kan använda. I det samhälle vi har i dag där det görs affärer på daglig basis är det oundvikligt att det uppstår tvister mellan människor och affärspartners. För att samhället ska fungera finns det olika verktyg, till exempel domstolar, för att lösa de här tvisterna, men för att föra en process i domstol krävs det kunskap om juridiken i sig. Vårt uppdrag är att se till att klienten kan ta tillvara sin rätt och att rätten får genomslag.

”Vi arbetar med bolag över hela världen.”

Ida Hermansson, Bank & Finans, har jobbat på Hamilton i åtta månader:

– På Hamilton finns dels finansiering, som jag arbetar med, dels finansiella tillståndsfrågor och försäkring. Vi arbetar mycket med transaktioner och företräder antingen en bank eller annat finansiellt institut som ska låna ut pengar eller ett bolag som vill låna pengar. Målet är i slutändan att vår klient ska känna sig trygg med avtalen som ingås. Vi arbetar nästan uteslutande i team och storleken på det beror på storleken på transaktionen, där alla har olika ansvarsområden inom teamet. Man är alltid minst två jurister som arbetar och som mest kan det vara fyra till fem jurister i en transaktion. Om utländsk rätt berörs tar vi hjälp av jurister utomlands och då kan en transaktion involvera både jurister från Hamilton men även jurister i utlandet. Vi är på samma sätt ibland svenska ombud i en utländsk transaktion där någon del av transaktionen berör svensk rätt.

Vad är det absolut roligaste och det mest utmanande med att jobba inom ditt område?

Ida:

– Vi har många varierande uppdrag och jag har fått ta ansvar för delar i transaktioner redan från början av min anställning här på Hamilton, vilket är väldigt lärorikt. Jag har arbetat på firman i åtta månader men känner att jag utvecklats hela tiden och har fått prova på nya saker trots att jag är så pass junior. Jag tycker att mitt arbete är anpassat efter min egen utveckling, och jag känner aldrig att jag blir utslängd på djupt vatten – jag är alltid uppbackad av mina kollegor. Det som kan vara svårt är också det roligaste: Att allt kan vända snabbt. Man är aldrig hundra procent säker på att det man arbetar efter just nu är slutprodukten. Det kan hända att du framförhandlat ett avtal i två dagar men att förutsättningar förändras och du får börja om. Man måste ändra saker snabbt men utan att kvalitén blir sämre, för klienten ska fortfarande nå samma mål. Trots att Hamilton är en svensk firma och att avtalen vi arbetar med regleras av svensk rätt har mycket av arbetet en internationell aspekt, därför är engelska ofta arbetsspråket.

Josefin:

– Generellt är det roligaste att försöka komma på strategier och hitta argument och infallsvinklar. I min roll måste jag vara helt partisk, därför är det viktigt att kunna argumentera för sin sak, och det är kul! Just på Hamilton är det kul att arbeta i Tvist eftersom att vi har väldigt många duktiga jurister i Tvistgruppen. På många firmor är Tvist i stort en stödfunktion som får uppdrag från de andra arbetsgrupperna, men på Hamilton har vi många egna uppdrag, vilket är jätteroligt. Den största utmaningen är att det är så ombytligt. Ett case kan röra försäkringsrätt och specifikt handla om försäkring av bilar, då måste man vara bra på både försäkringar och bilar. Nästa dag kanske ett case rör en skadeståndstalan mot en revisor, då måste jag veta både vad skadeståndsrätten säger i en viss fråga och vad en revisor gör. Det är väldigt brett och växlar i väldigt hög fart.

Just nu söker Hamilton jurister till Tvist och Bank & Finans! Läs mer här!

Vilka personliga egenskaper behöver man ha för att trivas inom era områden på Hamilton?

Ida:

– Du måste vara öppen för att saker förändras. Ibland kan förutsättningarna ändras snabbt och man är tvungen att planera om hela sin dag. Det gör Hamilton till en väldigt spännande arbetsplats. Snabba skiftningar är oftast något som är specifikt för just transaktionsgrupper, saker kan ändras men det betyder inte nödvändigtvis att du har mer tid att leverera.

Josefin:

– Du måste tycka om juridik. Det låter kanske självklart men det är mer rättsutredningar och liknande bitar inom Tvist än inom andra affärsområden. Du måste också trivas med att läsa mycket och inte vara helt främmande för att prata inför folk. Vi arbetar inte lika mycket i stora team som Bank & Finans, därför måste du vara ännu mer självgående. Alla på Hamilton är väldigt duktiga på det de gör vilket sporrar en själv att bli så bra som man kan bli. Det finns mycket kunskap i huset och det är väldigt inspirerande.

Hur tänkte du kring fördjupningskurserna när du pluggade?

Josefin:

– Efter att jag åkte på utbyte och kom på att jag ville ha större möjligheter att jobba internationellt valde jag EU-rätt på engelska och sedan valde jag också en sakrättskurs. Man ska välja det man tycker är kul, kanske också något man känner att man är bra på så att man kan få bra betyg.

Ida:

– Jag läste konkurrensrätt och det är inte alls det jag jobbar med, däremot fokuserade jag på flygindustrin vilket ledde till att jag nu har möjlighet att arbeta en del med flygfinansiering. På det sättet har jag nytta av det jag har läst, jag har fått en förståelse för industrin och hur den fungerar.

Vad hade du velat veta när du var juridikstudent?

Ida:

– Jag var inte medveten om att mycket korrespondens och avtal är på engelska, trots att jag arbetar på en svensk firma. Det är även viktigt att veta att det verkliga livet är  annorlunda än det man gör i skolan. En utbildning går ju ofta ut på att ge ett förutbestämt svar, men i verkligheten handlar det inte om att jobba för en lösning som bara har ett rätt svar.

”Det finns mycket kunskap i huset och det är väldigt inspirerande.”

Josefin:

– Jag hade velat känna mig mer trygg i att man faktiskt kan mycket när man gått klart sin utbildning. Våga lita på det. Det finns väldigt många föreställningar om hur det är att arbeta på en stor affärsjuridisk firma – mitt tips är att våga utmana dem. Att tänka: ”Okej, nu har jag hört det men nu provar jag och ser hur JAG tycker att det är”. Vi som arbetar med det här håller oftast inte med om den bild som målas upp, men många blir avskräckta av att höra vad andra berättar och sen vågar de inte prova. Så bilda dig en egen uppfattning och våga göra det!

Så hur viktigt är valet av fördjupningskurs i en rekryteringsprocess?

 

Irini Ångnell, Talent & Organisation Manager på Hamilton, svarar:
– Ofta söker vi jurister till specifika verksamhetsgrupper när vi rekryterar. Kan du då visa att du har läst fördjupningskurser eller skrivit en uppsats inom ett ämne som är relevant för just det området du söker till är det så klart meriterande. Det indikerar att du har ett intresse och en målmedvetenhet, och det är viktiga egenskaper för oss på Hamilton.  Vi har ofta många sökande till oss som håller väldigt hög kvalitet och då kan val av fördjupningsområde eller uppsatsämne också fungera som ett av urvalskriterierna. Men självklart har vi full respekt för att man ibland tror sig veta att man har ett speciellt intresse men senare får upp ögonen för något helt annat. Man ändrar sig hela livet!, säger Irini Ångnell, och fortsätter:

– Så fördjupningskurser är inte oviktigt, men heller inte avgörande. Vi gör alltid en samlad bedömning utifrån flera parametrar när vi rekryterar, där rätt inställning och personliga egenskaper är det absolut viktigaste för oss. Efter sammanslagningen med Ashurst den 1 juli 2016 har Hamilton expanderat och vi är nu cirka 105 medarbetare där drygt hälften är juniora. Vi är en relativt ung firma på frammarsch med mycket energi och tydliga mål. Inom våra specialistområden har vi även landets främsta jurister. Sammantaget bidrar det till en lärorik, utmanande och inspirerande arbetsplats och framförallt en arbetsplats som karaktäriseras av teamwork och enormt duktiga jurister som sitter på stor kunskap. Om du siktar högt, oavsett vilket affärsjuridiskt område du är intresserad av, har du alla möjligheter att utvecklas och lyckas på ett personligt såväl som professionellt plan hos oss.

Sponsrat innehåll samarbete med Hamilton