Hållbarhet och framåtanda viktigt på Vattenfall
20 Mar 2018 kl: 00:00

Hållbarhet och framåtanda viktigt på Vattenfall

När Minna Romberg läste om tjänsten som marknadskoordinator inom E-Mobility insåg hon att Vattenfall var långt ifrån det företag som hon hade föreställt sig tidigare.

Startup-karaktär och drivna kollegor

Den gängse uppfattningen om äldre bolag har länge varit att de är långsamma, hierarkiskt präglade och inte så öppna för nyskapande idéer, menar Minna.

– Det man ofta glömmer är de fantastiska möjligheterna att påverka och driva utvecklingen framåt. I mitt fall får jag vara med i utvecklingen och påskynda omställningen till eldrivna fordon och möjliggöra för fler att resa längre med elbil, säger hon och tillägger:

– För min del är det viktigt att känna att jag i mitt jobb bidrar till samhället på något sätt, och det tycker jag verkligen att E-Mobility gör.

Minna arbetar på Vattenfalls nystartade avdelning för E-Mobility (electric mobility) i Norden. Där jobbar hon tillsammans med bland annat affärsutvecklare, säljare, tekniker och en leveransverksamhet, med att bygga ut infrastrukturen för laddning av elbilar. Minnas fokus är att marknadsföra laddnätet InCharge, som lanserades i november i fjol och som Vattenfall bygger tillsammans med partners.

Formar sin egen roll

En annan positiv överraskning har enligt Minna varit chefernas engagemang, deras förhållning till och förväntan på medarbetarna.

– Jag jobbar nära min chef och vi har kontinuerliga avstämningar – det är ett öppet klimat och man märker att det finns en närvaro och ett intresse från chefernas sida. På min enhet har vi avsatta möten där vi får möjlighet att presentera projekt man önskar initiera. Vi arbetar inte efter några strikta mallar och jag har till stor del skapat min egen roll.

Minna fungerar lite som spindeln i nätet i sin tjänst och har daglig kontakt med flera enheter i bolaget. Framför allt arbetar hon nära Vattenfalls kommunikationsavdelning och planerar hur E-Mobility på bästa sätt kan synas i bolagets kommunikationskanaler.

– Just nu arbetar vi mycket med kampanjer för att stärka kännedomen om Vattenfall E-Mobility och laddnätet InCharge, och för att visa hur vi arbetar för en fossilfri framtid.

Jobbar för en hållbar framtid

För Minna är bolagets stora satsningar på hållbarhet viktiga.

– Det är ett personligt intresse jag har och värderingar som jag delar, säger hon och fortsätter:

– Det pratas mycket om hållbarhet inom företag i dag, men det som gör mig extra stolt över att vara en del av Vattenfall är att vi verkligen gör någonting konkret av det. Vi satsar på rätt saker och pratar inte bara om det.