Hållbara medarbetare sökes
15 Nov 2014 kl: 00:00

Hållbara medarbetare sökes

Socialt ansvarstagande blir vanligare bland arbetsgivare runt om i landet och initiativen som tas för ett mer hållbart företagande är många och inom varierade områden.

Många arbetsgivare ger sina medarbetare möjlighet att göra volontärarbete som en del av sitt arbete, det kan handla om sommarskolor för att öka teknikintresset bland barn och unga, hjälp med läxläsning eller mentorskap.

Marianne Bogle är verksamhetsansvarig för CSR Sweden, ett företagsnätverk med fokus på arbetsgivarnas samhällsansvar och samhällsengagemang, och hon menar att alla arbetsgivare påverkar sin omvärld – både positivt och negativt.

– Världen är i ständig förändring och kraven på att ta ansvar ökar från medarbetare, kunder, organisationer och myndigheter. Allt fler vill ha insyn och kunna påverka. Då gäller det att arbetsgivarna hänger med och är transparenta.

Kanske står det i verksamhetsberättelsen att ”CSR-frågorna är viktiga” hos din arbetsgivare, men vad innebär det egentligen? CSR, Corporate Social Responsibility, är en definition av en ny spelplan som har ritats upp för arbetsgivarna. Det handlar om hållbarhetsfrågor inom olika områden som bör integreras i arbetsgivarens kärnverksamhet, till exempel kan det handla om mänskliga rättigheter, miljö, etik, moral och mångfaldsfrågor.

– Vilka insatser som görs är beroende av bransch och geografiskt läge. Är det ett statligt bolag ligger det i uppdragets natur att ta ett samhällsansvar. Är det en arbetsgivare i fordonsindustrin kan ett samarbete med energisektorn vara naturligt. Och en mindre arbetsgivare som säljer produkter kan se till att satsa på Fairtrade-märkta och ekologiska inköp.

Alla arbetsgivare är i slutändan beroende av ett välfungerande samhälle. Samtidigt är en del arbetsgivare i dag ekonomiskt starkare än många länder. Med det följer ett stort ansvar för en hållbar värld. Arbetsgivarna kan inte enbart se till de egna affärerna utan måste även ta hänsyn till vad som är bäst för samhället i stort.

– Är man exempelvis i tillverkningsindustrin, måste man se till att resurserna finns kvar på lång sikt för att säkra den egna överlevnaden, förtydligar Marianne. Att ta ansvar även utanför verksamheten handlar alltså inte om att ge bort sina pengar, utan att tjäna dem. Och allt hänger ihop, en arbetsgivare som tar ansvar för omvärlden kommer i längden att attrahera fler duktiga medarbetare och få fler nöjda konsumenter.

Marianne menar att det bara är en tidsfråga innan alla arbetsgivare måste formulera sitt eget arbete för en mer hållbar omvärld. Ett lagförslag finns redan i EU om att frågor som rör hållbart företagande ska in i redovisningen. Som tur är ökar efterfrågan på kurser inom hållbarhet på universitet och högskolor samtidigt.

– Det behövs ny kompetens för att kunna möta kraven från omvärlden. Många arbetsgivare behöver göra en ordentlig omvärldsanalys för att se vilka krav och förväntningar som finns i dag och runt hörnet när det gäller hållbarhetsfrågor, säger Marianne.

Kombinationen av en mer medveten livsstil, ökad miljömedvetenhet och informationssamhället har bidragit till att konsumenter i dag är bättre på att granska produkter och tjänster. Och att medarbetare ställer högre krav på sina arbetsgivare.

– Ska en arbetsgivare attrahera den bästa kompetensen gäller det att vara tydlig med sitt ansvarstagande. På så vis finns chans att locka ännu fler duktiga medarbetare men också att bidra till en bättre omvärld.

Marianne rekommenderar alla att se över sin egen arbetsplats.

– Som medarbetare handlar det mer och mer om att ifrågasätta och tänka mer hållbart. Läs på om hur den arbetsgivare som intresserar dig jobbar med hållbarhetsfrågor, ställ frågor på anställningsintervjun och om du väl får jobbet, försök verka för att hållbarhetsfrågorna ska vara högt på agendan. Det gynnar alla!

Så hittar du en hållbar arbetsplats

Många arbetsgivare har hållbarhetsrapporter, läs den innan intervjun och ställ frågor om arbetet på intervjun.

Ta reda på vem eller vilka hos arbetsgivaren som arbetar med hållbarhetsfrågor. Det säger en del om hur prioriterad frågan är. Är det en ensam person som driver frågan eller finns det en avdelning som verkar för en bättre omvärld?

Googla! Online finns många undersökningar om världens mest hållbara arbetsplatser. Ett exempel är Dow Jones Sustainability Index och deras Industry Group Leaders.

Så blir du en hållbar medarbetare

Kraven på kunskap beror på vilken arbetsgivare och vilken avdelning du vill arbeta på. Generellt gäller det att veta lite om mycket. Samla gärna på kunskap från olika världar. Att ha erfarenhet från både ideella sektorn och näringslivet har visat sig vara framgångsrikt.

Hållbarhetsfrågorna är kopplade till arbetsgivarens lönsamhet. Därför kan det vara bra att ha förståelse för företagsekonomi för att kunna motivera hur förändringar kan vara lönsamma både för arbetsgivaren och samhället.

Var rakryggad! Våga ifrågasätta din arbetsgivare och kollegor när du ser att företaget inte lever upp till omvärldens förväntningar.

Lär dig hur man gör socialt ansvarsfulla upphandlingar.