17 Maj 2011 kl: 00:00

Hallå där Anna Stenberg…

Vad är det du ska göra?

– Jag har startat ett bolag, Women Executive Search, som specialiserar sig på att hjälpa företag att rekrytera kvinnor till roller på mellanchefsnivå, ledningsgruppnivå och styrelsenivå. Vi har ett gediget nätverk med duktiga chefer i olika branscher, och jag hoppas att vi på det här viset ska kunna bidra till att företagen rekryterar fler kvinnor.

Vad fick dig att ta det steget?

– Egentligen är det en tanke som funnits ända sedan jag startade nätverket Unga Affärskvinnor på Stockholms handelskammare. Visst har jag kunnat uppmuntra tidigare, men det här är ett mer konkret sätt att bidra till förändring

 

Varför behövs ett rekryteringsbolag som specialiserar sig på just kvinnliga chefer?

– Min övertygelse är att ju fler kvinnor som rekommenderas till varje vakant chefsroll, desto fler kvinnor kommer vi att få se på ledande positioner i näringslivet. Eftersom rekrytering av kvinnor kräver lite andra metoder kan det vara enklare för rekryteringsbolagen att presentera manliga chefskandidater, och här kan Women Executive Search fylla en viktig funktion. Det talas ofta om den ojämlika fördelningen på styrelsenivå, men jag tror att vi behöver lägga störst fokus på mellanchefsnivå och ledningsgruppsnivå.

Vad har du mött för reaktioner?

– Väldigt positiva. Många tycker att det är bra att det kommer in en ny spelare med lite annorlunda tänk, och att det är modigt att satsa bara på kvinnor. Det finns många andra executive search-bolag, men inget annat bolag på den svenska marknaden har specialiserat sig på just kvinnliga chefer och ledare.

 

En sportfråga – hur känns det?

– Väldigt spännande, både att jobba med något jag verkligen brinner för och att få förverkliga en idé jag har haft länge!