1 Mar 2008 kl: 00:00

Hälften vill pensioneras innan 65

Undersökningen visar också att elva procent vill gå i pension mellan 55 och 59 år. Önskan att gå i pension i förtid är vanligare bland människor under 40 år och höginkomsttagare.

– Svenskens dröm om tidig pension har nog dålig förankring i verkligheten. Okunskapen är stor och gemene mans uppfattning om pensionen är baserad på det gamla systemet, säger Mats Wester, placeringsexpert på Länsförsäkringar, till Sif-tidningen.

Han ger några råd för dem som drömmer om en tidig pension.

– Nästan alla borde pensionsspara privat, ju tidigare desto bättre, eftersom det ger större handlingsfrihet. Tänk på att uttag i förtid minskar pensionen och se regelbundet över placeringsvalen för tjänste/avtalspension.