Guide: Så hittar du rätt i pensionsdjungeln
27 Apr 2017 kl: 00:00

Guide: Så hittar du rätt i pensionsdjungeln

Mot bakgrund av att medellivslängden i Sverige ökar diskuterar politikerna justeringar av pensionsåldern, men exakt hur det kommer att bli är ännu inte fastställt. Tidpunkten du väljer att börja ta ut din pension har stor betydelse för hur hög din pension blir. Ju längre du väntar, desto högre månadsbelopp kommer du att få. Du kan som tidigast börja ta ut pension vid 61 års ålder men du har rätt att fortsätta arbeta fram till 67 års ålder, därefter krävs arbetsgivarens samtycke.

Hur stor blir pensionen?

För den allmänna pensionen finns ett intjänandetak på 41 359 kronor per månad (2017). Den pensionsgrundande inkomsten är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften med 7 procent. Det innebär att den högsta pensionsgrundande inkomsten är 38 438 kronorper månad (2017). Om du har en månadslön som överstiger denna gräns tjänar du alltså ändå inte in mer till din allmänna pension. Tjänstepensionen däremot, tjänar du in på hela din lön – där saknas intjänandetak. Det innebär att tjänstepensionen är viktigare ju högre din lön är. Om din månadslön överstiger intjänandetaket ökar din tjänstepension och blir högre ju högre inkomst du har.

via GIPHY

Pensionens tre delar

Eget sparande

Den som vill kan också spara privat till sin pension på banken eller via försäkringsbolag. Det är helt frivilligt och det finns en rad olika sparformer för detta.

Tjänstepension – från arbetsgivaren

Majoriteten får även en tjänstepension från sin arbetsgivare. Om du har haft flera olika arbetsgivare så har du förmodligen tjänstepension från olika tjänstepensionsbolag, beroende på vilka dina arbetsgivare har haft avtal med.

Allmän pension – inkomstpension+premiepension

Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension som båda är inkomstgrundande. Den kommer från staten och administreras av Pensionsmyndigheten. Det är den allmänna pensionen du kan läsa om i det orange kuvertet som skickas ut varje år.

pensionsbildFoto: Shutterstock

Vad kan du göra själv?

1. Jobba och betala skatt. Inkomster du inte betalar skatt för ger inte heller rätt till pension.

2. Pensionen blir oftast högre ju senare du väljer att gå i pension. Jobbar du deltid en längre period påverkar det din framtida pension.

3. En tredjedel upp till hälften av pensionen kan bestå av tjänstepension. Hör med din arbetsgivare om du har tjänstepension på din arbetsplats.

4. Vill du spara privat till din pension är kapitalförsäkring eller investeringssparkonto (ISK) två alternativ. Ett annat alternativ kan vara att amortera på bostadslån.

5. Väljer du premiepensionsfonder själv – tänk då på att inte betala för hög avgift på dem. Gör du inget eget val placeras pengarna i statens fondport- följ AP7 Såfa. Den fonden har en låg avgift och risken anpassas efter din ålder.

6. Är du gift eller registrerad partner kan den part i förhållandet som har en högre inkomst föra över premiepensionsrätter till den som tjänar mindre.

7. Gör en pensionsprognos. Gör en prognos då och då för att se hur din framtida pension blir vid olika pensionsåldrar.

Källa: Pensionsmyndigheten

via GIPHY

Tänk på att spara extra! Om du …

… vill gå i pension tidigt. Vill du sluta arbeta tidigt och ändå ha en förhållandevis hög pension eller vet att du kommer att ha höga utgifter.

… har jobbat deltid i längre perioder. Går du ner i arbetstid medan du till exempel har småbarn är det bra att du kompenseras för det, förslagsvis genom att din partner för över  sin premiepension till dig eller att du själv sparar extra.

Källa: Pensionsmyndigheten