Gränges förädlar de anställdas kompetens, kraft och idéer
9 Okt 2017 kl: 00:00

Gränges förädlar de anställdas kompetens, kraft och idéer

Äger du en bil, eller känner du någon som gör det? Då är chansen stor att den är utrustad med en Gränges-produkt. Vartannat fordon som rullar på jorden är nämligen utrustat med värmeväxlarmaterial från Gränges. HR-direktör Magnus Carlström ger oss en inblick i hur det är att arbeta på Gränges.

Vad gör Gränges till en bra arbetsgivare?

– Vi är en global organisation men ändå inte fler än 1 600 anställda. Tillräckligt stort för att kunna erbjuda karriärmöjligheter men så pass litet att varje anställd blir en unik individ i teamet. Gränges har en decentraliserad styrmodell, viket innebär att den lokala chefen har ett stort mandat till långtgående beslut inom sitt ansvarsområde. Balans mellan fritid och arbetsliv är också centralt.

”Vi förädlar de anställdas hantverksskicklighet samtidigt som vi investerar i forskning och utveckling.”

Hur skulle du beskriva ledarskapet inom Gränges?

– Vår inställning är att chefen aldrig blir bättre än sitt närmaste team. Det är en bärande del av vår ledarskapsfilosofi. Vi skapar goda förutsättningar för hög påverkansgrad och vi tror att medarbetare som trivs, mår bra och utvecklas också presterar bra. Resultatet blir att lönsamheten ökar.

Vad är på gång inom Gränges den närmaste tiden?

– Den som söker sig till oss möter ett bolag i tillväxt. Våra kärnvärden är Engagemang, Handlingskraft och Tillgänglighet, och till det har vi nyligen lagt till ett fjärde; Innovation. Detta fångar essensen i många av våra personalrelaterade processer och modeller. Som arbetsgivare uppmuntrar vi varje medarbetare att vara kreativ och komma med egna idéer som förbättrar vårt arbete.

Hur kommer det sig att det går så bra för Gränges?

– Kombinationen av tradition, kunskap och nytänkande är en viktig del. I vårt Europabolag, med kontor och produktion i Finspång utanför Norrköping, har vi exempelvis jobbat med metallframställning i flera hundra år. Vi förädlar de anställdas hantverksskicklighet samtidigt som vi investerar i forskning och utveckling. Tillsammans med våra långsiktiga kundrelationer skapar det en plattform för framgång med miljömässigt hållbara produkter.