1 Mar 2008 kl: 00:00

Gör karriär i fängelset

Varje år behöver kriminalvården anställa 500 personer till den ordinarie verksamheten. Eftersom de råder en stor brist på fängelseplatser kommer flera anstalter att byggas ut och dessutom kommer det nya ”superfängelse” Salberga i Sala öppnas under nästa vår. Det innebär att kriminalvården kommer att behöva anställa ungefär 1000 kriminalvårdare framöver.

De senaste årens diskussioner kring rymningar och hot mot fängelsepersonal riskerar att avskräcka sökande. Men i den utbildning som anställda får genomgå innan de börjar jobba ingår kunskap om hur man hanterar våld och hot. För att bli aktuell som kriminalvårdare måste man vara ostraffad, dessutom får kandidaterna genomgå djupintervjuer och diverse tester.

Mer information om kriminalvården och lediga jobb kan du hitta på www.kvv.se.