30 Nov 2009 kl: 00:00

Gör du det som de bästa säljarna gör?

Om du skulle vilja bli en fantastisk duktig golfare och sja?lv aldrig har spelat tidigare vem va?nder du dig till da?? Ringer du upp en god va?n som ocksa? aldrig har spelat tidigare fo?r att be honom komma o?ver och visa hur det ga?r till? Jag skulle inte tro det. Du a?ker eller ringer antagligen till en golfklubb. Kanske ga?r du fo?rst ut och kollar pa? Google fo?r att se vad som finns da?r.

Ta?nk sedan pa? om det ha?ngde pa? ditt liv om du lyckades eller inte. Ta?nk om du var tvungen att spela pa? par fo?r annars sa? skulle na?got hemsk ha?nda. Skulle du da? ta vilken utbildning som helst? Jag tror inte det fo?r da? vill man ju ha den som a?r ba?st oavsett var i va?rlden la?raren finns eller vad han eller hon kostar.

Det a?r precis sa? de absolut ba?sta sa?ljarna go?r. De letar efter den absolut ba?sta utbildningen och de investerar a?ven sina egna pengar i utbildning fo?r att de vet att det alltid lo?nar sig. De na?tverkar med andra sa?ljare fo?r att fa? ytterligare input om hur man lyckas pa? ba?sta sa?tt. De va?nder pa? alla stenar fo?r att hitta sa? mycket bra information som mo?jligt fo?r att lyckas med sin fo?rsa?ljning.

Det finns vissa saker som ho?r ihop och a?r gemensamt fo?r de som a?r fantastiska sa?ljare. Vi skall lista en del av dem ha?r.

Om vi rankar dem sa? kommer Ma?lfokusering pa? absolut fo?rsta plats och da?refter sa? spelar det inte sa? stor roll. Det existerar inga fantastiska sa?ljare som inte a?r ma?lfokuserade och om du tittar pa? dina va?nner och kollegor sa? a?r det antagligen ganska fa? som skriver ned sina ma?l eller visualiserar dem varje dag. Det a?r antagligen ganska fa? av dem som la?ser om fo?rsa?ljning eller a?r ute pa? na?tet pa? na?gon av alla tusentals sajter som finns om fo?rsa?ljning pa? ba?de svenska och andra spra?k.

Det a?r sa?kerligen inte heller speciellt ma?nga som spelar in sina samtal eller beso?k fo?r att sedan analysera dem heller. Hur ma?nga ka?nner du som na?gon ga?ng da? och da? skriver ned hela sin sa?ljpresentation inklusive vad kunderna sa?ger och da?refter analyserar vad som a?r bra och mindre bra.

Fo?r att kunna tra?na pa? sitt sa?ljsamtal ma?ste en sa?ljare fo?rst skriva ned sin inledning,sina fra?gor och fo?ljdfra?gor, presentationen och alla de olika avslut som skall anva?ndas, och till slut alla inva?ndningar och hur de skall behandlas och besvaras. Du ka?nner sa?kert inte ma?nga sa?dana sa?ljare eller hur?

De flesta sa?ljare go?r ingenting av detta vilket inneba?r att a?ven om vi bara go?r na?got kommer vi att o?ka fo?rsa?ljningen. Go?r vi allt kommer vi att o?ka mycket.

Det kra?vs dock att vi vet varfo?r vi skall go?ra det fo?r det kommer inte av sig sja?lv. Det enda ska?let till att Du kommer att go?ra allt som kra?vs fo?r att bli en Ma?stare i fo?rsa?ljning a?r att du har en ja?kligt bra anledning. Du ma?ste ha ett ma?l som fa?r dig att go?ra det som de flesta andra kommer att va?lja bort fo?r att det a?r fo?r jobbigt. Din belo?ning ma?ste vara va?rd mer a?n allt slit fo?r annars kommer du att ge upp.

Det ba?sta med allt detta a?r att alla kan lyckas bra med fo?rsa?ljningen fo?r konkurrensen da?r ute a?r va?ldigt la?g!