Glöm cashen – unga låter idealen styra
17 Nov 2015 kl: 00:00

Glöm cashen – unga låter idealen styra

Idealist är nu den vanligaste karriärprofilen bland Sveriges studenter. Det visar FöretagsBarometern 2015, en undersökning från Universum som har besvarats av drygt 23 000 universitets- och högskolestudenter från hela landet.

– Vi har pratat om Generation Y i många år och nu ser vi i våra undersökningar att de verkligen är på väg ut på arbetsmarknaden, konstaterar Sighsten Dahl, Employer Branding-specialist på Universum.

Han fortsätter:

– För dagens talanger är inte titeln eller lönen det mest väsentliga, eller vilka produkter eller tjänster man jobbar med. De reflekterar istället över idealistiska frågor: Vilket syfte har den här arbetsgivaren och vad bidrar de till i ett större perspektiv?

”Dagens studenter fokuserar istället på mjuka värden – de vill ha balans mellan arbete och fritid, och de vill tjäna ett högre syfte i karriären”

Trenden bekräftas av resultaten från den del av FöretagsBarometern där studenterna svarar på vilka som är deras främsta karriärmål. Att vara hängiven en god sak eller tjäna ett högre syfte är det karriärmål som har ökat överlägset mest av samtliga karriärmål i undersökningen de senaste åren.

I år svarade 35 procent av studenterna att det är deras främsta mål i karriären, jämfört med 23 procent för fem år sedan.

– Det varierar naturligtvis mellan olika yrken och branscher, men dagens unga talanger skiljer sig väsentligt från tidigare generationer. På 80-talet hade vi de tydliga karriäristerna som ville klättra på stegen, på 90-talet var det mer fokus på att bli ledare och tjäna pengar, och efter IT-boomen i början av 00-talet blev det vanligare att vilja vara teknisk expert eller specialist. Dagens studenter fokuserar istället på mjuka värden – de vill ha balans mellan arbete och fritid, och de vill tjäna ett högre syfte i karriären, säger Sighsten Dahl.

Så, hur vet du om du är en idealist? En tendens som ofta syns bland idealister är att de vill vidga sina gränser innan de bestämmer sig för sin utvalda karriär. Kanske har du praktiserat eller sommarjobbat utomlands, eller så arbetar du extra vid sidan av plugget med något som ligger utanför ditt studieområde?

När du funderar på var du vill jobba efter examen letar du förmodligen efter en arbetsgivare som tar ett etiskt ansvar, du värderar miljömässig hållbarhet högt och vill arbeta hos ett företag eller en organisation som delar samma värden.

Idealisternas strävan efter ett högre syfte gör att andra lätt kan kategorisera dem som drömmare utan en tanke på den praktiska verkligheten. Men de bör tänka om – och du kan hjälpa dem att göra det, om du känner igen dig i beskrivningen av en idealist.

”För idealisten gäller det att hitta en arbetsgivare med värderingar som överensstämmer med de egna”

Det finns nämligen en rad typiska kännetecken för en idealist, som kan vara värda att lyfta fram vid exempelvis en jobbintervju – det vill säga om du har egenskaperna och om de passar tjänsten. Idealisterna tar till exempel sina förpliktelser mot kollegorna och arbetsgivaren på stort allvar, de kan erbjuda hållbara lösningar som ofta inkluderar kreativa experiment, och de uppmuntrar gärna alla i sin närhet att jobba mot stora visioner. Och även om de har kompassen inställd på ett högre syfte så kan de samtidigt genomföra och leda uppgiftsfokuserade insatser.

Känner du igen dig i beskrivningen ovan och vill hitta en arbetsgivare som matchar din karriärprofil? Då ska du leta efter en arbetsgivare som tydligt värderar och respekterar sina anställda, och som tar etiska ställningstaganden gällande företagsansvar.

– För idealisten gäller det att hitta en arbetsgivare med värderingar som överensstämmer med de egna, säger Sighsten Dahl. Man kan till exempel ställa frågorna vid en anställningsintervju: Vilket syfte har ni? Vad bidrar jag till genom att jobba hos er? Vilka är era grundläggande värderingar?

– Frågan om syfte tror jag inte att alla arbetsgivare har ett tydligt svar på än, eftersom de flesta har börjat fundera på det först de senaste åren. För vissa arbetsgivare och branscher finns det ett naturligt svar, medan exempelvis tjänstebolagen har det tuffare med att komma fram till hur de ska uttrycka sig. Men som ung talang tycker jag definitivt att man kan ställa frågan och lyssna på vad arbetsgivaren tycker och tänker. Ju hårdare frågan drivs av talangerna, desto större tryck blir det på arbetsgivarna.

 

Vilken karriärtyp är du?

sc_kprof1

Idealist

Vägleds av sina etiska och moraliska principer. Attraheras av arbetsgivare vars arbete ligger i linje med de egna värderingarna och idealen.

sc_kprof2

Internationalist

Är öppensinnad och tycker om att vistas i internationella miljöer. Uppskattar att resa och träffa nya människor, resa och arbeta utomlands.

sc_kprof3

Harmoniser

Föredrar en stabil arbetsmiljö som kännetecknas av en respektfull och balanserad ledningsfilosofi.

sc_kprof4

Careerist

Har som största drivkraft att ständigt utvecklas. Föredrar en karriärväg med goda framtidsutsikter inom en prestigefylld och meritokratisk miljö.

sc_kprof5

Leader

Har en inspirerande attityd och söker efter ett jobb där hans eller hennes ledaregenskaper tas i anspråk och kan utvecklas. Ledaren är inte rädd för att fatta beslut och ta eget ansvar.

sc_kprof6

Hunter

Fokuserar på de monetära aspekterna av arbetslivet och söker sig till välbetalda och konkurrenskraftiga jobb.

sc_kprof7

Entrepreneur

Vill arbeta i en dynamisk miljö för att lösa föränderliga och utmanande problem.