22 Apr 2009 kl: 00:00

Gläns med dina referenser

99 av 100 företag kollar dina referenser när du söker jobb. Sköt dem på rätt sätt och du kommer att passera dina rivaler i 180 knyck.  

De flesta arbetsgivare vill att du ska lämna referenser när du söker ett jobb. Så många som 99 av 100 företag kollar referenser, enligt en undersökning från 2008 av Stockholms Handelskammare.  

Referenser är personer som känner dig eller har jobbat tillsammans med dig och kan berätta hur du arbetar och fungerar i olika situationer. Oftast tar arbetsgivaren kontakt med referenser ganska sent i rekryteringen, men du bör tänka på dem redan från början.  

För att sköta det på rätt sätt finns det några saker du bör tänka på:  

Välj ut Gå igenom dina kontakter, gamla chefer/kollegor, vänner, bekanta och så vidare. Välj ut några som du tror kommer att ge en bra bild av dig och som understryker att du passar för jobbet du söker. Plocka ut personer du har haft olika relation till, exempelvis chefen, kollegan och kunden eller någon du har varit chef för. På så sätt kommer arbetsgivaren få en mångfacetterad bild av dig. Familjemedlemmar kan däremot inte räknas som bra referenser, så lämna mamma utanför detta.  

Dåliga referenser Om du avskyr din senaste chef och känslan är ömsesidig kanske du inte ska välja just honom eller henne som referens. Har du en person som skulle se väldigt bra ut på pappret men du är inte riktigt säker på om den skulle ge dig ett bra betyg så ring upp personen och fråga vad den skulle framföra.  

Men, jag har inga referenser … Jo, det har du. Även om du är nyutexaminerad har du haft föreläsare, handledare, kurskamrater du har jobbat i projekt tillsammans med eller så har du varit aktiv i kåren eller i någon förening.  

Hur många ska jag välja? Gör gärna en lista med alla bra referenser du har och ta fram den varje gång du söker ett jobb för att kunna välja ut dem som passar. För varje jobb kan du räkna med att ta med minst tre referenser, men välj hellre tre riktigt bra än sex halvbra. Underhåll kontakten med dessa genom mejl, telefonsamtal eller luncher.  

Få tillåtelse Dina referenser är värdefulla för dig så behandla dem med respekt. Ring upp dem eller föreslå en lunch och be om tillåtelse att använda dem som referens om du inte redan gjort det. Här kan smicker – hur mycket du har uppskattat personen – vara bra att framföra. Förklara vad det är för jobb du söker, varför du vill att personen ska vara referens och påminn om dina prestationer, arbetsuppgifter och insatser.  

När ska jag ange referenser? Du behöver inte skriva ut dina referenser varje gång du skickar ditt CV. Däremot kan du lämna dem vid första arbetsintervjun. Om dina referenser redan kontaktats otaliga gånger eftersom du är inne i en intensiv jakt på jobb – be rekryteraren att kontakta dem i ett senare skede av processen, till exempel först då du har kommit på flera intervjuer och det bara är några kandidater kvar. Är du inne i en intensiv jobbsökarprocess och dina referenser har använts flera gånger kan du be rekryteraren att kontakta referenserna i ett senare skede.  

Vad behöver rekryteraren veta? Ta med personens namn, kontaktuppgifter och er nuvarande eller dåvarande arbetsrelation.  

Nyttig feedback Be din referens ringa dig om han eller hon har blivit kontaktad av rekryteraren. Du kan få nyttig feedback som kan vara användbar till nästa steg i processen.  

Sen då? Vare sig du har fått jobbet (särskilt då) eller inte, kan ett tacksamt samtal till din referens vara på sin plats. Har du använt dem flera gånger så var särskilt noga med att poängtera hur mycket de betyder och fråga om det är okej att du använder dem igen.  

Att vara referens Ber någon kontakt att du ska vara referens åt denne är det bra om du förbereder dig för ett samtal från rekryteraren. Be din kontakt förklara vilket jobb denne söker och varför han eller hon har valt dig som referens. Du kommer förmodligen få frågor om vilken relation du och personen har och hur länge ni har känt varandra, utifrån er relation kan det komma alla möjliga frågor om dennes ledaregenskaper, tekniska kunskaper, punktlighet, svaga och starka sidor. Har du varit personens chef kan du förbereda dig på frågor om varför personen slutade på jobbet och om du skulle anställa personen igen. Och var ärlig och överdriv inte. Alltför översvallande åsikter kan ses som rena lögner.