Gäsp! Yngre är mindre taggade på jobbet
13 Feb 2015 kl: 00:00

Gäsp! Yngre är mindre taggade på jobbet

Trots hög arbetslöshet, verkar den del av den yngre generationen som faktiskt har ett jobb trivas rätt illa i arbetslivet. Det visar Sveriges Folkhälsors Jobbhälsobarometer. Den yngre generationen är mindre motiverade, känner sig mindre tillfreds med sina arbetsuppgifter och har högre sjukfrånvaro i jämförelse med sina äldre kollegor. De förväntar sig heller inte att den egna sjukfrånvaron ska minska – snarare tvärtom.

Att något inte riktigt stämmer i relationen mellan unga och det svenska arbetslivet bekräftas vidare av Företagshälsornas expertpanel som består av ett hundratal av Företagshälsornas anställda runt om i landet. Deltagarna i expertpanelerna möter varje dag tusentals anställda som bekräftar resultatet från studien.

Bland annat tros orsakerna till att de yngre inte trivs vara att de har högre krav på vad som är en acceptabel arbetsmiljö. De efterfrågar framför allt en högre grad av självförverkligande i arbetslivet. En annan förklaring kan även vara brister i organisation samt att arbetsgivarna är för dåliga på att ge de yngre en fullgod introduktion.

Den yngre generationen är vidare väldigt kritisk till den bristande anställningstryggheten och den fysiska arbetsmiljön (även om de äldre inte heller är särskilt imponerade av det senare heller).

Unga upplever dessutom att deras kompetens inte tas tillvara på ordentligt och känner sig inte tillräckligt utmanade i sitt arbete. Det är också betydligt vanligare att man känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet, i synnerhet bland yngre kvinnor.