16 Mar 2009 kl: 00:00

”Funderingar kring a-kassa”

/Anonym

Svar: Alla som arbetar minst 80 timmar per månad (halvtid) har anledning att vara med i a-kassan och det går att enbart ansluta sig till a-kassan. För att få högst 80 % av inkomsten upp till 18700 kr/ månad krävs 12 månaders medlemskap och sex månaders arbete med minst 80 timmar per månad. Förslag finns om att det ska räcka med sex månaders medlemskap i a-kassan.

Gunnila Bäcklund, facklig förhandlare

Läs fler frågor och svar eller ställ en egen fråga på www. shortcut.nu/expert.