Fredrik leder EVRY in i framtiden
21 Mar 2016 kl: 00:00

Fredrik leder EVRY in i framtiden

Fredrik Almén har haft en rad ledande positioner innan han började på EVRY. Han började sin karriär som managementkonsult på Accenture (dåvarande Andersen Consulting). Hans senaste position var på CGI där han var Vice President för Business Process Services och Software Business. Han har också haft rollen som COO och Vice President för Business Consulting på CGI (tidigare Logica). Fredrik har också innehaft rollen som CEO för Antula Healthcare International, COO på KIN Group och varit chef för Procurement på Eniro.

Berätta om EVRYs ledarskapsfilosofi?

– EVRYs ambition är att ha närvarande och engagerade ledare, med en stor förståelse för och kompetens inom den verksamhet de arbetar i. För att säkerställa att alla EVRYs ledare agerar i enlighet med företagets värderingar har vi utvecklat ett ledarskapsprogram som alla ledare – från teamledare till jag själv som Sverigechef – måste gå igenom. Programmet hanterar bland annat hur vi skall agera utifrån våra värderingar i en rad kniviga/utmanande situationer, till mer handfasta tips och råd för ledarskap i vardagen. I Sverige har samtliga ledare, med några få undantag, genomgått programmet, och det är väldigt uppskattat. Nu genomförs det också i vår norska verksamhet.

Vi har gemensamma Leadership expectations inom hela koncernen, det vill säga de förväntningar som vi har på våra ledare, och vad de förväntas uppfylla. Dessa är: motivate and engage to release peoples potential, drive continuous improvement and be a company role model, demonstrate customer focus and passion for business och set the direction and gain commitment

Hur skulle du beskriva din ledarstil?

– Det kanske andra i min omgivning är bättre på att svara på än jag själv! Men min ambition är att vara en närvarande och aktiv ledare. Jag tycker om att coacha mina medarbetare att ta sig an nya utmaningar och att utvecklas. Jag vill vara en ledare mer än en chef, jag vill alltså delta aktivt i de frågor som pågår, inte bara få dem avrapporterade. Jag lämnar stort ansvar till mina medarbetare att själva driva och utveckla sina ansvarsområden. Att få frågor avrapporterade är naturligtvis också en del av jobbet, beroende på frågeställning, men som sagt – jag hoppas jag förknippas med en närvarande och öppen ledarstil. Det är också viktigt för mig att ”delta i affären”, det vill säga att inte bara vara en skrivbords-vd, utan att jag vill och strävar efter att delta aktivt i att utveckla våra kunder och verksamheten.

Hur arbetar ni med att utveckla era medarbetare?

– Ett kompetensföretag kräver kontinuerlig utveckling: EVRY är ett kompetensföretag och det är därför viktigt att våra medarbetare utvecklas i linje med våra strategiska mål. Att kontinuerligt säkerställa att vi är rustade för att möta våra kunders krav, leverera stabila och säkra lösningar och hjälpa dem i deras utmaningar är synnerligen viktigt. Det kan vi bara göra om vi satsar på våra medarbetare, utvecklar dem och skapar förutsättningar för en innovativ och inspirerande miljö.

Vi arbetar med utvecklingssamtal där man under våren sätter upp kompetensutvecklingsmålen för året, vilka sedan följs upp under hösten för att säkerställa att vi arbetar mot de mål man satt upp och genomför de utbildningsinsatser som planerats. Detta behöver inte bara vara traditionella utbildningar, det kan också handla om att delta i utvecklande projekt, mentorskap, et cetera.

Certifiering, EVRY Academy och ledarskapsprogram säkerställer kvalitet; vi lägger stor vikt vid att genom samarbete med utvalda partners arrangera olika teknikutbildningar och certifiera våra medarbetare. Men det vi är extra stolta över är det vi kallar för EVRY Academy, som är vårt egna lärocenter. Där erbjuder vi praktiska och teoretiska utbildningar för alla tjänste- och produktområden inom EVRY. Där fokus ligger på karriär-, och kompetensutveckling, men där vi även skapar förutsättningar för medarbetarna att utveckla sina nätverk och inspirera varandra.

Samtliga nya medarbetare inom EVRY bjuds in till en introduktionsdag, där man får en möjlighet att träffa andra nya kollegor, och också få en inblick i ett antal av företagets olika områden, samt vilka verktyg som finns tillgängliga för att stötta dig som medarbetare inom EVRY.
Vi driver även ett specifikt ledarskapsprogram där samtliga av våra ledare kontinuerligt utbildas i aktuella ledarskapsfrågor.

Vad gör ni för att stimulera medarbetarnas kreativitet?

– Utvecklande och spännande projekt – det bästa sättet att stimulera medarbetarnas kreativitet tror jag är att delta i spännande och utvecklande projekt. Därför är det viktigt att vi kan blanda mer juniora konsulter med mer seniora i våra projekt.
Andra sätt att stimulera kreativiteten är ju genom de kompetensnätverk som finns inom företaget, att utbyta och lyssna till erfarenheter. Utbildningar är ett annat område.

EVRY finns representerade i en rad länder, och vi erbjuder också möjligheten till erfarenhetsutbyte med dessa verksamheter.
Det är också viktigt att våra medarbetare håller sig friska, därför arbetar vi också med friskvårdsbidrag, som medarbetare kan använda till träning och annat. På flera av våra kontor så arrangeras också gemensamma aktiviteter i form av träning, gemensamma tävlingsarrangemang – till exempel cykling – eller andra aktiviteter.

Experter som lyfts fram internt motiverar, skapar stolthet och förmedlar kunskaper –EVRY har även en mängd olika experter inom olika områden som vi uppmuntrar och lyfter fram som ambassadörer i bloggar, artiklar, på våra sociala medier. Men de får även möjlighet att på interna forum och kunskapsarenor hålla föreläsningar, workshops där de får utbilda, inspirera och entusiasmera kollegor. Det är en modell vi tror på, det uppmuntrar och skapar intern stolthet, samtidigt som förmedlar kunskap inom organisationen.