Från trainee till Global Key Account Manager
19 Nov 2015 kl: 00:00

Från trainee till Global Key Account Manager

I ett examensarbete jämförde Johanna Lind och hennes kollega hur olika företag inom business to business arbetar med kunders lojalitet och lönsamhet. Ett av de företagen var Scania, vilket via ett traineeprogram senare ledde till en anställning som Global Key Account Manager.

Varför just Scania?
– Scania har ett kärnvärde som lyder ”respekt för individen”, och så är det verkligen. Det finns en öppenhet och en samarbetsvilja, något som blev tydligt redan när jag gjorde mitt examensarbete – jag kände mig hemma. Det finns också en vilja att förändra och förbättra. Vi arbetar med transporter, något som alltid kommer att behövas, men som ofrånkomligen leder till en viss miljöpåverkan. Scania ser det som sitt ansvar att vara en del av lösningen och inte av problemet, vilket tilltalar mig. Jag tror på att förändra branschen inifrån.

Berätta om traineeprogrammet!
– Vi började med sex veckors introduktion där vi fick träffa chefer, gå igenom visioner, idéer och utmaningar. Som trainee får du chansen att arbeta i olika delar av företaget – på huvudkontoret, hos distributör och hos återförsäljare. Jag fick se helheten under vägledning av både handledare och chefer.

”Jag fick se helheten under vägledning av både handledare och chefer”

Vilka utmaningar har du mött?
– Under en period i programmet tilldelades jag samma typer av uppgifter som de som är anställda på gruppen. Det var svåra uppgifter som jag, i många fall, inte visste hur jag skulle lösa. För mig gällde det att hitta rätt metoder och verktyg för att lösa problemställningarna, en förmåga jag har användning av idag. Jag kände att jag fick ett stort ansvar redan från början och det var en stor personlig utveckling för mig.

Har du någon tidigare erfarenhet som du haft nytta av som trainee?
– Jag har jobbat mycket inom försäljning och service tidigare och tycker om att interagera med människor, få folk att bli nöjda och samtidigt sälja produkter. Den erfarenheten har jag alltid kunnat gå tillbaka till. Förut jobbade jag på café och sålde kaffe, och samma principer gäller här, fast produkterna är mer komplexa. Man behöver inte vara en tekniknörd för att arbeta med motorer – jag gillade att sälja kaffe och nu säljer jag bussar.