Framtidens samhälle bygger på metaller från Boliden
18 Apr 2018 kl: 00:00

Framtidens samhälle bygger på metaller från Boliden

I nästan hundra år har Boliden varit en av världens ledande leverantörer av koppar och zink – metaller som på många sätt är bärande hörnstenar i dagens moderna samhälle. Att Boliden är en framstående aktör kombinerat med möjligheten till internationella kontakter och erfarenheter – det är vad som lockade Ing-Marie Andersson Drugge till företaget för fem och ett halvt år sedan.


Berätta om din roll!

– Som Director Strategy & Technology sitter jag i ledningsgruppen där vi koordinerar våra fem smältverk. Det innebär att jag arbetar med allt från strategier och kvalitetsfrågor till miljö, skydd och säkerhet. Under de senaste åren har jag även arbetat med att bygga upp en grupp som arbetar med forskning och utveckling.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Den är den stora variationen och möjligheten att få träffa så många människor. Här har vi engelska som koncernspråk och inom Boliden arbetar människor med många olika nationaliteter. I mitt jobb träffar jag såväl politiker som kunder och leverantörer. Just nu arbetar jag bland annat med frågor om framtidens teknologi och hur vi ska implementera cirkulär ekonomi i Boliden. Det innebär att vi vill maximera metallerna och minimera avfallet ännu mer än vad vi gör i dag.

”Vi är en av världens största elektronikåtervinnare.”

Berätta något om Boliden som inte är allmänt känt!

– Boliden är en av världens största återvinnare av elektronikskrot. Vid vårt kopparverk i Rönnskär i Skelleftehamn återvinns årligen 120 000 ton skrot, som sedan utvinns till bland annat koppar, guld och silver. Det gör mig stolt att vi är med och tar tillvara uttjänt elektronik istället för att den kastas och deponeras.

Varför ska man söka sig till Boliden tycker du?

– Om man tittar på samhällets utveckling så ser vi att metaller kommer att användas under en lång tid framöver. Inte minst i samband med elektrifieringen av bilar och hela transportsektorn. Det är ett tillväxtområde och inom Boliden satsar vi bland annat mycket på digitalisering och automation. Här får framtidens talanger vara med och påverka framtiden i precis rätt ögonblick. I branschen finns så många spännande tjänster inom bland annat IT, miljö, säkerhet och kommunikation.

 

Dela med dig av ditt bästa karriärtips!
– Var beredd att röra på dig. Under min karriär har jag jobbat inom flera olika företag och branscher, bland annat inom telekom, med supply och inom stålindustrin. Bland annat arbetade jag tre år i England som platschef på en fabrik som tillverkade tunna stålband. Det är för det mesta slumpen som öppnat möjligheter för mig, och jag tror att om man är öppen och vill ta sig framåt så kommer man att utvecklas.