Framtidens arbetsplats – så ser den ut
10 Feb 2014 kl: 00:00

Framtidens arbetsplats – så ser den ut

Vad händer med 9-17 och vad är det för glapp som ökar? Claes Peyron, Sverigechef på employer branding-företaget Universum, ger oss de viktigaste trenderna på framtidens arbetsmarknad.

Inget mer 9-17

Visstidsanställningar och frilansare blir allt vanligare och den trenden kommer att fortsätta. För den unika medarbetaren blir utmaningen att snabbt kunna anpassa sig till nya företagskulturer och sammanhang.
– Vi kommer att ha verktyg som möjliggör för medarbetarna att leverera oavsett var de befinner sig. Det ställer höga krav på framtidens chefer, ingen kommer att kunna motivera varför medarbetarna ska komma in till kontoret och jobba på specifika tider.

Ny kompetens föds

Den tekniska utvecklingen har skapat en kunnig och medveten generation som är van vid att kunna påverka och kunna göra sin röst hörd. Fler dörrar har öppnats för en större del av befolkningen och detta kommer i sin tur att skapa utrymme för helt nya yrken.
– I framtiden kommer vi att tvingas hantera ännu mer data än i dag, vilket innebär att en ny typ av kompetens kommer att växa fram – duktiga dataanalytiker som kan greppa stora mängder data och hitta mönster. Den som lyckas göra det och hitta bra metoder går en lysande framtid till mötes.

Karriär och privatliv smälter samman

Det blir allt viktigare för medarbetare att kunna identifiera sig med sin arbetsgivares värderingar. Arbetet blir mer och mer en förlängning av våra personliga värderingar och karriären måste kunna passa in i livspusslet.
– Det handlar inte om att alla måste rädda världen eller bidra till ett hållbart samhälle.  Men arbetsgivarna måste våga ta större ord i munnen och våga gå lite längre utanför de konkreta produkterna och tjän­sterna.

Vi startar eget

Känner man inte att ens värderingar stämmer överens med vad de existerande arbetsgivarna kan erbjuda blir det egna företaget en självklar väg.
– Den tekniska utvecklingen gör det allt ­lättare att starta eget, och tröskeln kommer att sänkas ytterligare framöver. För människor som vill vara entreprenörer men ändå ha trygghet i en anställning kommer intraprenörskapet även att bli en möjlig väg för allt fler.

Cheferna byts ut

Allt färre vill bli chefer och arbets­givare måste därför bli bättre på att ­erbjuda en ny sorts ledarroller. Delat ­ledarskap, roterande ­ledarskap och framför allt värderingsstyrt ledarskap är heta alternativ till den traditionella chefsrollen.
– Värderingar kommer att styra morgondagens ledare. Det kommer inte att finnas varken tid eller intresse för att vara en detaljorienterad chef. Istället kommer cheferna att lägga allt sitt krut på att förse sina medarbetare med en inre kompass och att bygga rätt kultur inom företaget.

Så möter du framtiden

Med framtiden framför oss vill vi givetvis veta hur vi ska ta oss an den på bästa sätt för att forma den så som vi vill. Claes Peyron ger tre goda råd på vägen.

1. Satsa på soul searching
– Ta dig tid att ställa några viktiga frågor till dig själv och fundera på vad du verk­ligen går igång på. Vilka moment och uppgifter under din utbildning är så roliga att du glömmer tid och rum och känner passion och engagemang? Hitta dem, skriv ner dem och fundera på vad det innebär.

2. Stick ut
– Fundera på vad som gör dig unik. Vad gör du riktigt bra? Du kanske har en ingenjörsexamen eller en jurist­examen, men vad har du mer i ditt cv som gör att du sticker ut? Du kanske är världsbäst på att baka eller dansa tango. Det behöver inte vara egenskaper som du ­använder i arbetslivet. Det viktiga är att du har någonting som gör dig annorlunda och får dig att sticka ut i rekryterings­processer.

3. Börja bygga
– När du väl har kommit på vad du gillar och vad du är riktigt vass på, sätt igång ­direkt med att lära känna olika företag och branscher och knyt kontakter. Börja prenumerera på rätt nyhetsbrev och satsa på din digitala profil. Visa att du är på banan.