4 Apr 2008 kl: 00:00

Förtroendet är snart förbrukat

Den 7 mars friades Skandias förre vd Lars-Eric Petersson och förre finansdirektören Ulf Spång av tingsrätten från åtalet för grovt skattebrott. Idag får Finlands utrikesminister Ilkka Kanervas lämna regeringen efter att ha skickat 200 sms-meddelanden till en så kallad erotisk dansös. Hur påverkar egentligen händelser som dessa förtroendet för våra chefer och folkvalda?

Strax före jul genomförde Hudson en undersökning som handlar just om förtroende. Med hjälp av undersökningsföretaget QuickSearch frågade vi drygt 1 200 så kallade talanger, det vill säga nyckelpersoner på svenska företag, hur de uppfattar chefen i fråga om bland annat sanning och respekt.

Chefen minst sanningsenlig

Undersökningen visade att chefen uppfattas som den minst sanningsenliga på företaget. Endast nio procent av de tillfrågade upplever chefen som mer sanningsenlig än till exempel kollegan. Även när det gällde respekten för den egna chefen var siffran på samma låga nivå. De kvinnliga talangerna anser sig dock, i högre utsträckning än männen, få respekt från chefen. Männen upplever i gengäld i högre grad än kvinnorna att de får mer respekt från kollegan. Att cheferna får så låga värden både när det gäller sanning och respekt är anmärkningsvärt, då dessa variabler utgör grundförutsättningar för att relationen mellan chef och medarbetare ska fungera tillfredsställande.

Svenska företagsledningar har många och viktiga frågor av strategisk karaktär att arbeta med. Förutom att driva de rent affärsmässiga frågorna, har de ansvar för att även bygga en attraktiv företagskultur som gör att befintliga och presumtiva medarbetare vill arbeta där. Företagskulturen handlar mycket om etik och moral, därför kommer självklart de företag som arbetar kontinuerligt med dessa frågor att attrahera de bästa medarbetarna. Idag är det kandidatens marknad vilket innebär att kandidater kan vraka och välja de ”bästa kultur”-företagen.

En annan rätt oroande siffra för arbetsgivarna borde den om arbetsbyte vara. Den hänger också intimt ihop med företagskulturen. Så många som 52 procent av de mest välutbildade och attraktiva medarbetarna planerar att byta arbete inom det närmaste året. Trots att det pågått en stor jobbrotation under senare år, finns fortfarande viljan hos dessa människor att söka nya utmaningar. Generellt kan man säga att de mest högutbildade bland de tillfrågade är mest missnöjda. Förmodligen är det också därför som 80 procent av dessa personer anser att det finns flera intressanta alternativ när det gäller ny arbetsgivare. Tendensen just nu är att allt fler väljer att stanna kortare tid hos sin arbetsgivare.

Det skulle vara intressant att veta om Skandia och regeringen i Finland arbetat med sin företagskultur. Finns det överhuvudtaget på agendan i de medarbetar- och chefsprogram som de flesta företagsledningar numera har initierat?

Ann-Sofie Hoffman

VD Hudson