Först få sparken – sen det här
1 Sep 2014 kl: 00:00

Först få sparken – sen det här

Oavsett orsak så är det sällan en glädjekänsla att få sparken. Därför gäller det att vända det negativa till något som får dig att framstå som extra briljant vid nästa jobbintervju.

När frågan om varför du slutade på ditt förra jobb kommer upp behöver du vara förberedd och här får du hjälp med några olika scenarion.

1. Om avskedet berodde på nedskärningar eller andra anledningar som inte har med dig personligen att göra, lyft fram det.

”Som ni vet så är den här branschen hårt ansatt av det ekonomiska läget och tyvärr drabbades jag och flera andra kollegor av nedskärningarna.”

2. Förändringar inom ledningen kan också användas som en förklaring:

”Min avdelning genomgick nyligen en hel del förändringar och den nya ledningens prioriteringar innebar att min kompetens tyvärr inte kunde användas på bästa sätt.”

3. I det fallet att du fick sparken på grund av din prestation (eller kanske brist på den):

”I själva verket var det ett ömsesidigt beslut.” Förklara kortfattat omständigheterna och gå vidare till varför du istället är så bra för just det jobbet du intervjuas för.

4. Lyft fram erfarenheterna du fått genom avskedet. Ta upp hur du tacklat dina problem:

”Erfarenheten har lärt mig att …” är ett bra sätt att leda samtalet vidare.

Källa: The Guardian