29 Dec 2009 kl: 00:00

Försäkringskassans förändringar 2009

Det sker lite förändringar av försäkringskassan inför 2009. Bland annat höjs prisbasbeloppet och man kan nu få möjlighet att jobba och ändå behålla sin rätt till sjukersättning. Dessutom får försäkringskassan begära ut arbetsgivarutlåtande.

Prisbasbelopp 2009

Från och med 1 januari 2009 är prisbasbeloppet 42800 kronor. Höjningen av prisbasbeloppet innebär att det nya taket för bland annat sjukpenning, rehabiliteringspenning, tillfällig föräldrapenning och havandeskapspenning blir 321 000 (7,5prisbasbelopp). För föräldrapenning ligger taket på 428 000 (10prisbasbelopp).

Egenavgifter 2009 i sjukförsäkringen för egenföretagare med vald karenstid

En egenföretagare kan välja 3 eller 30 dagars karenstid i sjukförsäkringen. Egenavgiften påverkas beroende på vilken karenstid en företagare väljer. Försäkringskassan har fastställt egenavgifterna till sjukförsäkringen för 2009 till: 6,89 % vid 3 dagars karenstid (6,67 % år 2008) 6,11 % vid 30 dagars karenstid (6,00 år 2008) På inkomster över 7,5 gånger prisbasbeloppet tillämpas procentsatsen 6,93 för sjukförsäkringsavgift från och med 1 januari 2009.

Arbetsgivarutlåtande införs

Från årsskiftet har Försäkringskassan möjlighet att i vissa fall begära in ett så kallat arbetsgivarutlåtande för att få uppgifter från arbetsgivaren när en anställd är sjukskriven. Utlåtandet ska beskriva de möjligheter som finns på arbetsplatsen att ta tillvara den försäkrades arbetsförmåga. Den försäkrade och arbetsgivaren bör ta fram utlåtandet tillsammans, men det är den försäkrade som ska lämna in utlåtandet till Försäkringskassan.

Arbeta med sjukersättning, nya regler 1januari 2009

Från och med den 1 januari 2009 ges den som har sjukersättning som inte är tidsbegränsad möjlighet att arbeta och ändå ha kvar sin rätt till sjukersättning. De nya reglerna gäller för den som har sjukersättning enligt de regler som gällde före den 1 juli 2008, totalt handlar det om cirka 430 000 personer. Reglerna omfattar även dem som studerar eller arbetar ideellt.