Fördomar inom arbetet
22 Mar 2009 kl: 00:00

Fördomar inom arbetet

Men har du tänkt på hur du och dina medsvensker egentligen uppfattas på arbetsplatsen…?

Snart väntar examen och det börjar bli dags att planera ditt yrkesliv. En viktig faktor i valet av arbetsplats är arbetsklimatet, inte minst för dig som tänker på en internationell karriär. Alla ”vet ju” att spanjorer bara säger ”mañana, mañana” om man ber dem att göra något, att asiater är duktiga arbetare, att tyskar är militäriska i sitt sätt att leda arbetet, att finländare fattar beslut utan eftertanke och att amerikaner bara går på resultat. Men hur ser egentligen andra på dig och dina medsvenskar?

Utomlands sägs det att svenskar är informella, artiga och goda lyssnare men att vi aldrig kommer till skott. Sant eller falskt? Åke Daun, professor emeritus i etnologi vid Stockholms universitet menar att det kan ligga en hel del i en del av fördomarna.

– Svenskar är ”artiga”, vilket innebär ett symboliskt uttryck för gemenskap. Det gör det lätt för oss svenskar att arbeta i grupp och att eftersträva gemensamt träffade beslut, ju större enighet desto bättre. Det är inte alltid så bra för det gemensamma resultatet. Befogad kritik och sunt tänkta invändningar kommer mindre ofta fram, ingen vill iklä sig rollen som ”djävulens advokat”, säger Åke Daun.

Där skiljer vi oss en del från våra nordiska bröder i Finland. Där tvekar man inte att framföra kritik öppet och oblygt, något som vi ofta uppfattar som otrevligt. I Sverige älskar vi gemenskapskänslan vilket gör att vi undviker konflikter och i stället pratar bakom ryggen på varandra, något som enligt Åke Daun kan bidra till att förstärka gemenskapskänslan.

I Finland tvekar man inte att framföra kritik öppet och oblygt, något som vi ofta uppfattar som otrevligt

–Viktigt för många svenskar är ”kamratgemenskapen” på jobbet. I enkäter där attityder till olika slags kvaliteter med ett arbete räknas upp, tenderar svenskarna att svara att ”gemenskapen med arbetskamraterna” är viktig. Generellt kan sägas att svenskar tycker om att göra saker tillsammans med andra, såväl på jobbet som i föreningar inom idrott och körsång med mera. I sydländska länder är det i stället samtalet, där man sitter ned tillsammans och pratar, som är den traditionella samvaroformen, säger Åke Daun.

Hur var det då med den där lojaliteten? Japaner är kända för att vara slaviskt lojala mot sina arbetsgivare och beredda att jobba över många timmar obetalt. Amerikaner beskriver sig ofta själva som extremt inställda på att bara göra vad de är anställda för men att de jobbar mycket hårt med just det.

– Vi svenskar är någonstans där emellan. Vi arbetar inte lika mycket som japaner och amerikaner, vi älskar våra långa semestrar, alla röda dagar i almanackan och alla klämdagar. Dock identifierar vi oss med arbetsplatsen och känner ansvar – men inte i den extrema grad som kännetecknar japaner.