23 Jan 2009 kl: 00:00

Förbättrade villkor för nystartsjobb

Nystartsjobb infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobb är att få fler i arbete genom att stimulera arbetsgivare att anställa personer som varit utan arbete i minst ett år eller är nyanlända invandrare.

 

Förändringen innebär att arbetsgivaren kompenseras med ett belopp som motsvarar den dubbla arbetsgivaravgiften. Detta träder i kraft den 1 mars 2009, men gäller retroaktivt från den 1 januari 2009.

 

För ungdomar gäller som tidigare sex månaders arbetslöshet för att uppfylla villkor för nystartsjobb. För denna grupp ges en ekonomisk kompensation som motsvarar arbetsgivaravgiften.

 

Möjligheten att uppfylla villkoret för ett nystartsjobb utökas. Detta innebär att uppehåll exempelvis för kortare arbete (max tre månader) inte avbryter kvalificeringstiden. Detta gäller från den 1 januari 2009.

 

Regeringen uppskattar att 21 000 personer har nystartsjobb år 2009, 20 000 personer år 2010, samt 21 000 personer år 2011.