Föräldrar, vi behöver era råd i karriären!
15 Okt 2015 kl: 00:00

Föräldrar, vi behöver era råd i karriären!

Att prata om vad man ska bli ”när man blir stor” i all ära – men faktum är att vi behöver mer hjälp än så av våra föräldrar. En undersökning från Linkedin visar att mer än en tredjedel av yrkesverksamma svenskar önskar mer stöd och råd i karriären från mamma och pappa.

”De allra flesta slutar att ge råd när deras barn fått sitt första jobb”

I samband med att man arrangerar ”Föräldradagen” den 5 november har det sociala karriärnätverket Linkedin undersökt föräldrarnas betydelse när det kommer till att välja rätt i karriären:

Drygt hälften av alla yrkesverksamma anser att de fått lagom med råd under karriären – medan endast 7 procent tycker att föräldrarna lagt sig i för mycket. Hela 37 procent av de tillfrågade anser dock att föräldrarna borde involvera sig mer i deras karriärliv.

– De allra flesta slutar att ge råd när deras barn fått sitt första jobb. Att barnen ska klara sig själva i vuxen ålder är en självklarhet, men det är tydligt att många faktiskt vill prata mer jobb med föräldrarna.

Det säger Lisa Gunnarsson, ansvarig för Talent Solutions på Linkedin Sverige. Hon menar att föräldrarnas brist på engagemang i sina barns yrkesliv kan skapa problem på sikt.

– Vi riskerar att missa en massa kunskapsöverföring mellan generationerna om inte barn och föräldrar börjar prata mer aktivt om yrkesrollen. Undersökningenvisar tydligt att den äldre generationens erfarenhet inte kommer vidare till deras vuxna barn i den utsträckning det borde ske.

Siffror från undersökningen:

  • 27 procent av svenska föräldrar har ofta åsikter om barnens karriärval, men väljer att inte föra det på tal. Samma siffra på global nivå är 45 procent.
  • 37 procent av svenskarna skulle vilja få mer råd och tips längre fram i karriären. Samma siffra på global nivå är 64 procent.
  • 37 procent av de svenska föräldrarna säger sig veta precis vad deras barn jobbar med. Endast 15 procent av de yrkesverksamma barnen håller med.
  • Svenska barns jobbtitlar som anses vara svårast att beskriva inkluderar: aktuarie, gränssnittsdesigner, sociala medansvarig, systemvetare och pr-konsult. De mest lättbeskrivna är lärare, bonde, sjuksköterska och revisor.