1 Mar 2008 kl: 00:00

Fixa löneförhöjning under 2008

 

 

 

 

 

Be om ett möte

Ordna ett möte där du kan lägga fram din sak och sälja dina argument. Be om ett genomgångsmöte där ni kan diskutera dina insatser, men nämn inte huvudsyftet eftersom det är mer sannolikt att chefen då säger nej direkt.

 

Förbered dig

Håll dig uppdaterad om genomsnittslönerna inom din bransch, många webbplatser har lönetabeller som du kan använda.

 

Välj rätt tillfälle

Bästa tillfället att förhandla är efter en period av oförändrat goda prestationer som gör dig till den självklara kandidaten för en löneförhöjning. Ta ett steg tillbaka och fråga dig själv ett par saker:

· Har du fått en höjning under de senaste nio månaderna? Om svaret är ja, fråga dig själv hur du motiverar en ny höjning så snart.

· Har dina prestationer motiverat att du ber om mer pengar?

· Har du hela tiden uppnått dina mål?

· Överträffar du dina kollegor?

 

Tänk dig in i chefens situation

Se din chef som din kund – hon betalar dig för att göra ett jobb åt henne. Om du vill höja din lön behöver du motivera varför hon borde investera mer av sin årliga personalbudget i dig.

 

Var beredd på att sälja dina starka sidor och beviset på din framgång. Demonstrera hur du bidrar till intäkter, sparade kostnader, ökad avkastning för ditt område eller kvalitet på kundservicen under det senaste och kommande halvåret.

 

Det är sannolikt att din chef inte är den slutliga beslutsfattaren, du behöver klargöra dina argument för att få gensvar från kedjan av överordnade. Dokumentera dina arbetsinsatser i ett presentationsformat. Din chef kanske inte kommer ihåg vad du har gjort, dessutom får fakta och siffror mer effekt i en presentation än när du säger dem. Löneförhöjning handlar inte om ”rättvisa”, det är ett affärsbeslut och företaget behöver veta vad de får ut av den extra investeringen.

 

Tänk på vilka behov din arbetsgivare har och hur du kan tillhandahålla rätt lösning. Sälj dina argument genom att demonstrera din erfarenhet eller framgång. Vem som helst kan ha en ”stark organisatorisk förmåga”, men det är inte alla som kan ge exempel på tillfällen då de framgångsrikt har förverkligat den.

 

Ha en reservplan om svaret är nej

Ibland finns det verkliga skäl till att du inte kan få en löneförhöjning, till exempel det ekonomiska läget inom branschen. Men allt handlar inte om pengar, du kan be om mer betald ledig tid, att få använda firmabilen mer, eller subventionerade besök på gym.

 

Be om utbildning och utveckling som kan öka dina färdigheter och framförallt din säljbarhet. Företag är mer benägna att betala för sådant. Trots allt är anställda företagets största tillgång och ett ordentligt förmånspaket kan öka din totala lön med upp till 30–40 procent.

 

Till sist, bränn inte dina broar

Om du trots alla ansträngningar inte har lyckats förhandla fram den löneförhöjning du vill ha, kanske du drar slutsatsen att du känner dig undervärderad av företaget. Du bör åtminstone lämna dörren öppen för att ta upp ämnet igen om ett halvår. Och även om du bestämmer dig för att leta efter ett annat jobb, gör det inte med en bitter inställning.

 

Källa: Careerjournal