18 Dec 2008 kl: 00:00

Fixa en vinnande spontanansökan

Från Qbranch: Martin Brorson, konsultchef

Från IKEA: Roland Idemyr, HR-chef

Från Kaupthing bank: Kerstin Unger, personaldirektör

Från LFV: Daniel Olofsson, HR-chef

Från JM: Annelie Roempke, personlansvarig

Från Sandvik AB: Maria Myrberg, personalansvarig

 

 

Vad är viktigast i en spontan-ansökan?

Martin: Det viktigaste är att den sökande har gjort en grundlig research om företaget. Det får inte vara en mall som har skickats ut till flera andra företag.

Roland: Att man skickar sin spontanansökan till rätt avdelning. Om du vill jobba som marknadsförare ska du skicka ansökan till marknadschefen, inte HR-chefen som många gör.

Kerstin: Att man är kunnig och påläst om företaget. Det imponerar!

Daniel: För mig är inte brevet det allra viktigaste, utan ett tydligt och klart cv. Det ska helst inte vara längre än två sidor.

Annelie: Det kan vara bra att skriva inom vilket område man vill jobba, till exempel projektering, produktion eller inredning. Många skriver bara vad de kan och har jobbat med tidigare.

Maria: Att beskriva vem man är (personliga egenskaper, styrkor) och varför man söker jobbet eller är intresserad av att jobba på företaget.

 

 

Nämn några sätt att hitta jobb som få tänker på!

Martin: Det bästa är att visa intresse för företaget och se möjlig-heter med att ta sommarjobb eller jobba några timmar i veckan vid sidan av studierna. Ett exempel kan vara att jobba med testning av mobiltelefoner.

Roland: Förutom att leta på nätet, i dags och fackpress är ett annat bra sätt att knyta kontakter genom praktik och ex-jobb. Det blir som en sorts provtjänstgöring.

Kerstin: Det är viktigt att man som student är aktiv, i kåren, på studentdagar och i nätverk. Arbetsmarknadsdagarna är ett bra sätt eftersom man då kommer i kontakt direkt med arbetsgivaren. Vi har anställt studenter på detta sätt.

Daniel: Ett fel som många gör är att till ett stort företag skicka sitt cv till personalchefen. Är man till exempelvis civilekonom är det mer fruktsamt att skicka in sin ansökan direkt till ekonomichefen.

Annelie: Erbjud dina tjänster under en period som ett projekt, till exempel att städa arkivet. Det kan vara ett sätt att komma in på ett företag och få möjlighet att visa vem man är.

Maria: Att söka jobb via intern­annonser kan vara ett effektivt sätt.

 

 

Hur ska jag gå till väga rent konkret när jag söker jobb?

Martin: Man måste ta reda på vad marknaden vill ha och ställer för krav. Det går inte att hoppa över något steg utan man måste alltid vara beredd att göra grunderna i arbetet först. Sedan avancera.

Roland: Det första steget är att fundera på vad du vill jobba med. Är du ekonom, vill du då jobba som business controller eller som marknadsförare? Det är viktigt att man har målstyrt sin ansökan.

Kerstin: Jag tycker att det viktigt att vara specifik i sin ansökan. Vilka områden intresserar mig, vad vill jag arbeta med och varför passar detta mig.

Daniel: Det bästa och mest effektiva är att ha många trådar ute, men sedan vänta ungefär två veckor med att följa upp. Man får inte vara för pushig. Det gör mig bara irriterad eftersom vi får in många spontanansökningar.

Annelie: Ring till personalavdelningen och skicka sedan in dina handlingar. En av tio har något som sticker ut och jag tycker ofta att det är kombinationen av formellt och informellt som fångar mitt intresse.

Maria: Läs annonsen och be att få förtydligat vad som eventuellt är oklart. Sedan är det viktigt att lyfta fram varför DU skulle passa bra för det specifika jobbet.

 

 

Hur ska jag marknadsföra mig om jag inte har så mycket erfarenhet att komma med?

Martin: Ett bra exempel är att vara med på arbetsmarknadsdagar där du får kontakt med företagsrepresentanter direkt. Sedan är det viktigt att vara ärlig, ofta märks det om man använder floskler.

Roland: Förutom det rent formella är det viktigt att vara personlig i sitt brev. Man ska inte vara för blyg och formell – det gäller att skriva på ett sätt som känns inspirerande att läsa.

Kerstin: Något man kan göra är att i sin kontakt med företaget ha fångat upp dess mål och värderingar. Det märks om man har lagt ner tid och gjort ett ordentligt grundarbete.

Daniel: Man får peka på att man kan tillföra desto mer energi och drivkraft, att man är beredd på att jobba med ett brett spektrum av arbetsuppgifter. Framhåll gärna i ditt cv att du behärskar ny teknik.

Annelie: Det är bra att lyfta fram de få erfarenheter man har och vad man lärde sig på det. Sedan är det intressant att veta vad det finns för ambition. Då kan jag se var den här personen skulle passa.

Maria: Beskriv dina starka egenskaper och lyft fram det du är bra på. Det är också viktigt att beskriva vad du önskar lära dig och förtydliga vilka områden intresse för utveckling finns.

 

 

Kan det vara dåligt för min karriär att ta ett jobb som jag egentligen är överkvalificerad för?

Martin: Har det varit lågkonjunktur ser jag hellre någon som har jobbat än någon som inte gjort något men samtidigt får det inte gå för lång tid heller.

Roland: Jag tror att det är ett jättebra sätt att komma in i organisationen. Att göra karriär handlar om att leverera. Levererar du får du uppmärksamhet och mer ansvar och nya möjligheter uppstår.

Kerstin: Nej, det gäller att visa att man är beredd att jobba och det är inte till ens nackdel. Sedan är det ett sätt att komma in på ett företag och visa att man är en bra person.

Daniel: Nej, om du inte blir kvar alltför länge utan snarare ser det som en språngbräda att ta dig vidare från. Dessutom kan det vara ett bra sätt att ta sig in i ett företag och visa att man vill ta sig framåt.

Annelie: Om det är en lägre nivå inom rätt bransch är det ett bra sätt att bygga upp sin kompetens.

Maria: Jag kan tänka mig att det till och med är tvärtom, att du har möjlighet att ”bredda dig” även om det kvalifikationsmässigt inte går helt i linje med din utbildning/erfarenhet.