10 Apr 2008 kl: 00:00

Fatta smarta beslut med hjälp av datorn

‘——————————-

Ja, nej, ja, nej, kanske… Tiden går och snart måste du bestämma dig. Det är nu som den där spåkulan som du drömde om när du var liten gör sig påmind. Men visste du att den faktiskt finns? Japp, det är sant – leta inne i datorn. DecideIT är en ny typ av IT-system som hjälper dig att strukturera ditt beslut och se vad som är viktigt och mindre viktigt att diskutera.

– Man ställs både i privatlivet och som företagare inför svåra beslut. Många gör i slutänden stora förenklingar vilket innebär att man lätt missar något i beslutsprocessen och fattar beslut

på felaktiga grunder, säger Lars Glimbert, marknadsansvarig på Preference, som säljer systemet.

Verktyget kan bland annat göra dig uppmärksam på vilka svagheter som finns i bedömningsgrunderna. Det visar även vilket handlingsalternativ som bäst uppnår målen. Som pilotprojekt har det använts i processer som är svåra att överblicka på grund av många alternativ och konsekvenser, bland annat inom Nacka kommun och Sundsvall Energi.

– Det som skiljer DecideIT från andra beslutsstöd som finns på marknaden är att det kan analysera och jämföra de alternativ som finns. Andra system tydliggör ofta enbart alternativen

eller gör en väldigt förenklad jämförelse, säger Lars Glimbert.

Till exempel kan du ange ett intervall mellan 5 000 och 20 000 kronor när du inte vet exakt hur mycket något kommer att kosta. När systemet sedan väger de olika alternativen mot varandra kan flera alternativ överensstämma lika bra med målen. På så sätt vet du vad du behöver ta reda på mer om för att kunna bli snävare i dina angivelser.

Kostnaden för programmet varierar beroende på version och licens, men under våren kommer sannolikt en enklare gratisversion att kunna laddas ner från Preference hemsida. Den klarar precisa värden och är funktionsmässigt likvärdig med de verktyg som redan finns på marknaden. Enligt Lars Glimbert är denna version främst tänkt för högskolor och universitet i utbildningssyfte och han tror att den kan vara till hjälp bland annat för studenter inom management.

– Det här verktyget tar inte beslutet åt dig, men det ger dig bättre förståelse för hur man resonerar i beslutsprocessen. Sedan är det magen, hjärnan och hjärtat som tar beslutet, säger Lars Glimbert.

Text: Helena Nilsson