24 Mar 2009 kl: 00:00

Får du ut minst av lönen?

Bara en av fyra får ut 80 procent av sin inkomst från a-kassan. Är du en av dessa?  

A-kassans inkomsttak ligger på 18 700 kr i månaden, vilket betyder att även om du tjänar 50 000 kronor i månaden kommer du inte få ut mer än en som tjänar 25 000. Jurister är till exempel den grupp som får ut minst av a-kassan, bara 36 procent av en lön som ligger på runt 42 000 kronor (kolla tabellen nedan för att se hur stor procent av sin lön olika yrkesgrupper får ut).  

Privatekonomen Ylva Yngveson på Swedband intervjuades av E24 och gav några råd angående den låga ersättningen: – Ta reda på vad som finns via kollektivavtalet och vilka eventuella försäkringar du kan teckna utöver det. Och börja spara när du är ung och inte har familj om det går för att bygga upp en buffert.  

Två sätt att få mer pengar Inkomstförsäkran Detta är en kompletterande ersättning till a-kassan. Denna kan du teckna via ditt fackförbund eller hos ett privat försäkringsbolag. Ofta skiljer sig tiden hur länge du kan få extra inkomst under tiden du är arbetslös mellan olika fackförbund. Ibland ingår detta i fackföreningsavgiften, men du måste ha varit medlem i minst 12 alternativt 18 månader och arbetat minst 80 timmar per månad under 12 månader och vara medlem i a-kassan. TCO beräknar dock att mindre än 40 procent har en facklig inkomstförsäkran eftersom de inte uppfyller kraven.  

Avgångsersättning Ett omställningsavtal mellan din arbetsgivare och Trygghetsrådet kan ge dig rätt till avgångsersättning utöver a-kassa.  

 

Yrkesgrupp/Lön (kr)/% av lön i ersättning Jurister 42 024 kr / 36 %
 

Civilingenjör 37 904 kr / 39 %
 

Företagsekonomer 37 698 kr / 40 %
 

Dataspecialister 37 080 kr / 40 %
 

Lärare, högskolan 32 033 / 47 %
 

Journalister 31 003 kr / 48 %
 

Administratörer 30 179 kr / 50 %
 

Sjuksköterskor, spec 28 737 kr / 52 %
 

Polis 28 222 kr / 53 %
 

Lärare, special 27 295 kr / 55 %
 

Lokförare 26 780 kr / 56 %
 

Socialsekreterare 26 780 kr / 56 %
 

Administrativa assistenter 26 574 kr / 56 %
 

Lärare, gymnasiet 26 471/57%
 

Sjuksköterskor 26 368/57%
 

Socialförsäkringstjänstemän 25 544/59%
 

Byggnadsarbetare 25 544/59%
 

Lärare, grundskolan 25 029/60%
 

Löneadministratörer 24 102/62%
 

Målare, lackerare 24 308/62%
 

Kontorssekreterare 22 866 kr / 65 %
 

Behandlingsassistenter 22 145 kr / 68 %
 

Kundinformatörer 20 600 kr / 73 %
 

Källa: TCO, rapporten: 8 myter om a-kassan och E24