30 Jan 2009 kl: 00:00

Facebook kan stoppa drömjobbet

Se upp med vad du gör online! Enligt Manpowers senaste Work Life undersökning kollar 17 procent av cheferna upp den arbetssökande på webben. Ett olämpligt foto eller en avslöjande text räcker för att bli bortgallrad.  

Närmare 10 000 personer i Manpower-panelen svarade, varav 900 chefer. Av dem angav 17 procent att de kollar upp arbetssökande på webben som en del i rekryteringsprocessen. Huvudanledningen som gavs var att se om den sökandes personlighet och livssituation passar företagets.     Ett olämpligt foto eller en avslöjande text kan innebära att personen gallras bort i urvalsprocessen, visar undersökningen.   Inställningen till att använda de sociala nätverken vid en rekrytering skiljer sig markant åt mellan yngre och äldre chefer. Bland chefer födda på 80- talet är det 28 procent som använder denna informationskälla medan motsvarande siffra för chefer födda på 40-talet är endast 12 procent. Men bland de äldre cheferna som gör en sådan sökning är det långt fler som agerar baserat på informationen de hittar. Av den totala gruppen chefer som har gjort en nät-koll som ett led i anställningsprocessen är det en av fyra som också har sållat bort kandidater på grund av informationen de har hittat. Men bland chefer födda på 40-talet är det 45 % som har sållat bort ansökande baserat på nät-kollen.   – Det finns en risk att felbedömningar om den arbetssökande görs utifrån uppgifter på Facebook. Manpower gör inte referenstagning via sociala nätverk utan grundar urvalen på referenser, intervjuer och tester. Men de facto att skillnaden mellan arbets- och privatliv minskar och att många arbetsgivare använder nätverken innebär att kandidaterna måste bli webbsmarta. Att de sållar bland bilder och texter som de publicerar för att inte bli bortgallrade i rekryteringsprocessen, säger Peter Lundahl, VD Manpower Sverige.