5 Nov 2008 kl: 00:00

Experter säger sitt om etik

Du är ung och grön på jobbet. Du brinner av arbetslust och vilja att göra rätt. Men plötsligt är det inte bara arbetsuppgifterna som är kluriga. Plötsligt står du också inför etiska frågeställningar och moraliska dilemman som du inte är beredd på.

Kanske har du dragit tyngsta lasset i ett projekt men din kollega tar åt sig all ära. Eller så försöker du desperat fylla din säljkvot och funderar på att överdriva fördelarna med produkten. Kanske upptäcker du att ditt företag, med den miljövänliga profilen, inte alls är särskilt miljövänligt utan använder sig av tvivelaktiga underleverantörer.

Det är nu du inser att arbetslust och karriärambitioner inte är tillräckliga. Du måste också hitta rätt väg bland snåriga moraliska ställningstaganden. I enkäten nedan får du vägledning av experter inom olika områden för att ställa in din egen etiska kompass på rätt väg genom den moraliska labyrinten.

Hur ska man agera mot kollegor och chefer i moraliskt svåra situationer?

Bengt: – Antagligen kan det vara svårt att prata direkt med en kollega som till exempel kör över andra och beter sig på ett skrupelfritt sätt. Då är det bättre att nämna det för sin närmaste chef än att konfrontera personen.

Sofia: – Förhasta dig inte och brassa iväg i affekt. En arbetsplats är inte som en familj, där man kanske kan komma undan med de flesta slags beteenden. När du har hamnat i en situation på jobbet som på något sätt upprör dig, dra dig tillbaka och fundera i lugn och ro på vad som är bäst som nästa steg.

Sten: – Det handlar om etik, men också om strategi. Om du beklagar dig om en kollega finns risken att du upplevs som missunnsam och därmed som en lika god kålsupare själv. Jag tycker att du tar upp problemet med din kollega först och frågar hur han/hon tänker. Kom ihåg att individers handlande också har att göra med företagskulturen, vad som är tillåtet och inte.

Lars: – Det viktigaste är att behålla sinnet för proportioner och inte gå in i en offerroll. Överdriver du din egen reaktion eller står du inför ett verkligt problem? Beroende på omfattningen av problemet kan du antingen vara prestigelös och släppa det, eller ta upp det med kollegan direkt eller med lämplig chef.

Hur kan företagsvärderingar hjälpa till att väg-leda i etiska situationer eller dilemman?

Bengt: – Företagsvärderingar är oerhört bra, framför allt hos de stora företagen. De har så mycket makt och kan sätta press på mindre företag och leverantörer. Men det är viktigt att det finns en uppriktig önskan och en vilja att försöka vara etisk bakom det. Risken är annars att det bara blir en image och en policy på tre punkter.

Sofia: – Om jag ska vara ärlig tycker jag att de flesta skrivna policyer angående beteende och moral är tomma slag i luften. I stället måste ledare föregå med gott exempel och skapa en företagsstruktur som tar fram det bästa i människor. Håll dessutom igång dialogen om etik och moral i vardagen, trumpeta inte bara ut ett pompöst dokument en enstaka gång.

Sten: – Det centrala när man bygger en kultur är att den ska fungera i praktiken. Eftersom människors värderingar är mycket personliga måste man uppnå en värderingsgemenskap över olikheterna. En företagskultur består av vissa styrande värden. Om dessa utpekar vissa handlingar som olämpliga minskar risken för felsteg.

Lars: – Moral kostar. Priset kan vara att din popularitet eller till och med ditt jobb ryker. Men på ett bra jobb finns en anda av schyst moral. Det hjälper naturligtvis dig som jobbar där att agera rätt och riktigt. En arbetsplats med bra företagsvärderingar ska hjälpa dig att göra schysta val. Gör den inte det är den inte så bra och kanske inte så mycket att ha?

Worst case: vad gör man som arbetstagare om man inte kan skriva under på företagets handlande eller värderingar?

Bengt: – Många skjuter ifrån sig problemet med ett ”jaja, om inte jag gjorde det skulle någon annan göra det …”Då kanske man i stället använder sitt inflytande på andra sätt, som att rösta till exempel. Man kan annars notera att det endast är vissa delar av moralen som sätts så högt att man inte är beredd att tumma på den. Få tycker att det är okej att döda, tortera eller våldta, men när det handlar om att bidra till en bättre miljö eller en mera rättvis värld är det lättare att tumma på sina värderingar.

Sofia: – Man ringer Janne Josefsson! Nej allvarligt talat behöver man inte vända sig till just honom. Men vi har ju källskydd och utan olika whistleblowers skulle en massa obekväma sanningar aldrig komma fram. Om det inte rör sig om ett handlande som har ett nyhetsvärde har du två val – släppa det eller söka dig till ett nytt jobb.

Sten: – Med en tydlig och väl förankrad värdegrund har inte företaget det problemet, utan rekryterar medarbetare och chefer som vill jobba just där och som väljer företaget just för dess kultur. De som inte stödjer värdegrunden kommer inte att uppleva att de har någon framtid i företaget eller organisationen.

Lars: – Alla människor och jobb kan hemfalla åt dubbelmoral, att det vi gör inte behöver vara så snyggt, bara det ser snyggt ut. Då är det verklig moral att våga gå emot, med risk för att förlora popularitet och till och med jobb. Det är sällan särskilt svårt att fatta vad som är rätt. Det svåra är att ta risken att hålla fast vid vad jag fattar, hur det än går.